Nyt om LEI-koder

Publiceret 16-11-2017
Nyhed

Fra 3. januar 2018 skal alle juridiske enheder i EU, herunder danske virksomheder, foreninger og fonde der køber eller sælger værdipapirer i EU, have en såkaldt LEI-kode.

Fra 3. januar 2018 skal alle juridiske enheder i EU, herunder danske virksomheder, foreninger og fonde der køber eller sælger værdipapirer i EU, have en såkaldt LEI-kode. Enkeltmandsvirksomheder, der handler med alle andre finansielle instrumenter end derivater, skal ikke have en LEI-kode. Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside. 

Koden, der står for ”Legal Entity Identifier”, er et internationalt identifikationsnummer, som gør det muligt klart og entydigt at identificere hver enkelt selvstændig juridisk enhed. Det nye ID-krav, der forenklet kan ses som et internationalt CVR-nummer, skal skabe større gennemsigtighed på markedet for finansielle transaktioner, afsløre økonomisk kriminalitet og være et værn mod fremtidige finanskriser. 

LEI-systemet udspringer af en beslutning fra G20-landene i 2011 om at skabe et internationalt identifikationssystem, der kan skabe større gennemsigtighed på værdipapirmarkedet. For myndighederne vil LEI-koden fx betyde, at det bliver lettere at overvåge og vurdere systemiske risici, og virksomhederne kan lettere gennemskue, hvem de handler med. Kravet om en LEI-kode gælder alle danske virksomheder, som ønsker at købe eller sælge værdipapirer, uanset hyppighed og omfang. Privatpersoner skal ikke have en LEI-kode. Selve LEI-koden erhverves hos en autoriseret LEI Issuing Organisation. Det er helt frit, hvilken udbyder, man vælger, national som international. Kontakt evt. din bank for yderligere information.

Prisen for at oprette en LEI-kode svinger fra udbyder til udbyder, men ligger umiddelbart på omkring 100-150 EUR. Hertil kommer et årligt fornyelsesgebyr. 

Bag systemet står GLEIF (Global LEI Foundation) i Basel i Schweiz. De danske banker står hverken for udstedelse, håndtering eller fornyelse af koden. Indtægterne fra LEI-koderne skal ifølge GLEIF gå til administration, systemudvikling samt kundeservice og fordeles mellem de autoriserede udbydere af LEI-koder og det såkaldte Global LEI System (GLEIS), som administrerer selve LEI-databasen.

I Danmark er det Finanstilsynet, der har ansvaret for implementeringen af LEI-systemet.

Læs mere hos Finanstilsynet.

Se GLEIF's liste over LEI-kode udbydere her. 

Læs mere om GLEIF. 

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Spørgsmål og svar

Det er et internationalt identifikationsnummer, som alle juridiske enheder i EU, herunder danske virksomheder, foreninger og fonde, skal bruge, når de handler med værdipapirer,derivater mm. i EU.

Enkeltmandsvirksomheder, der handler med alle andre finansielle instrumenter end derivater, skal ikke have en LEI-kode. Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside. 

Fordi CVR kun gælder i Danmark. En LEI-kode er en international kode og skal sikre gennemsigtighed, når der handles værdipapirer.

Reglerne træder i kraft 3. januar 2018. Kort før jul gav ESMA midlertidigt dispensation til, at investeringsfirmaer og banker frem til 3. juli 2018 kan påtage sig forpligtelsen omkring anskaffelse af en LEI kode for deres kunder. Denne ”håndsrækning” fra ESMA betyder i praksis, at investeringsfirmaer og banker kommer til at stå inde for oplysninger, betaling og registrering af LEI koderne på vegne af kunden.

Prisen for at oprette en LEI-kode svinger fra udbyder til udbyder, men ligger på omkring 100-150 EUR.Hertil kommer et årligt fornyelsesgebyr.

Via en LEI Issuing Organization. Se GLEIF's liste her. 

 

Så kan handler i EU ikke gennemføres.

Nej.
De danske banker står hverken for udstedelse, håndtering eller fornyelse af koden.Bag systemet står GLEIF (Global LEI Foundation) i Basel i Schweiz.

Indtægterne fra LEI-koderne skal ifølge GLEIF gå til administration, systemudvikling samt kundeservice og fordeles mellem de autoriserede udbydere af LEI-koder og det såkaldte Global LEI System (GLEIS), som administrerer selve LEI-databasen.

Ja, men visse LEI Issuing Organizations udsteder kun LEI-koder til nationale firmaer.

GLEIF beskriver sig selv som en not-for-profit organisation, og de organisationer, der udbyder LEI-koderne må ikke tjene penge på det, men skal alene have dækket deres omkostninger.

LEI-systemet udspringer af en beslutning fra G20-landene i2011 om – i lyset af erfaringerne fra finanskrisen – at skabe et internationalt identifikationssystem, der kan skabe større gennemsigtighed på værdipapirmarkedet.
For myndighederne vil LEI-koden fx betyde, at det bliver lettere at overvåge og vurdere systemiske risici, og virksomhederne kan lettere gennemskue, hvem de handler med.

Du behøver ikke en LEI-kode for at eje værdipapirer – det er først i forbindelse med handel, køb eller salg, at en LEI-kode er nødvendig. Også tegningsretter og aktieemissioner er omfattet.

Hos Finanstilsynet, der har ansvaret for implementeringen i Danmark. Se mere her. Eller hos GLEIF, den internationale myndighed på området. Se mere her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde