Nyt forslag vil sikre lige vilkår for danske børsnoterede selskaber

Publiceret 18-09-2017
Nyhed

Regeringens EU-Implementeringsudvalg har valgt at imødekomme et forslag til ændring af kapitalmarkedsloven fra Implementeringsrådet.

Det vil betyde, at danske børsnoterede virksomheder ikke længere stilles dårligere end deres udenlandske naboer.

Med forslaget sikres det, at reglerne for offentliggørelse af større aktiebesiddelser i børsnoterede selskaber ensrettes med reglerne i vores nabolande. Det betyder, at selskabet og Finanstilsynet fremadrettet skal have besked straks, dog senest efter fire hverdage, hvis en enkelt aktionær kommer til at eje mere end 5 pct. af aktierne i et selskab.

Finans Danmark opfordrede netop Implementeringsrådet til at se mod andre lande for at få indrettet reglerne på en måde, som ikke gav danske selskaber vanskeligere vilkår.

”Vi er glade for, at der blev taget godt imod vores forslag om at lave et nabotjek på de her regler. Når det kommer til værdipapirhandel foregår det på et internationalt marked, hvor det er vigtigt, at vi ikke stiller os selv dårligere i Danmark end i sammenlignelige lande,” siger viceadm. direktør i Finans Danmark og medlem af Implementeringsrådet Ane Arnth Jensen.

Implementeringsrådet blev oprettet i december 2015. Rådet skal være med til at sikre, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Implementeringsrådet rådgiver EU-Implementeringsudvalget og ministerierne i deres arbejde for at forebygge unødvendige omkostninger for erhvervslivet i forbindelse med implementering af ny EU-regulering, samt om hvordan man kan mindske overimplementering i eksisterende regulering.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde