Ny brancheanbefaling om beregning af løbende omkostninger i Central Investorinformation

Publiceret 03-04-2017
Nyhed

Investeringsfondsbranchen har vedtaget en opdateret brancheanbefaling for opgørelse af omkostninger i Central Investorinformation.

Bestyrelsen i Investeringsfondsbranchen (IFB) har vedtaget en opdateret brancheanbefaling for opgørelse af løbende omkostninger. Det sker, fordi EU-kommissionens forordning nr. 583/2010 om Central Investorinformation ikke klart fastsætter, hvordan de løbende omkostninger i en investeringsfond skal opgøres, når omkostninger i underfonde medregnes. Derfor er der behov for at sikre, at den danske branche kan opgøre de løbende omkostninger på ensartet vis i Central Investorinformation.

IFB anbefaler, at investeringsfonde, der er omfattet af de danske regler, medregner omkostningerne i alle underfonde, når de opgør deres samlede omkostningsprocent. Tidligere var anbefalingen, at omkostninger i underfonde skulle medregnes, hvis underfondene samlet set udgjorde mere end 20 pct. af den overordnede fonds investeringer.

"Som investor skal man kunne regne med at alle omkostninger er medregnet, og at der ikke er ekstra omkostningslag, der ikke er synlige. En stor del af branchen har gennem lang tid medregnet alle omkostninger i underfonde, men nu gør vi det til en retningslinje, der gælder alle. Det giver den størst mulige gennemskuelighed," siger Anders Klinkby, adm. direktør for IFB.

Konkret anbefaler IFB, at:

  1. Investeringsfonde, der er omfattet af de danske regler, skal opgøre en omkostningsprocent, der medregner omkostninger i alle underfonde, der indgår i aktiverne på opgørelsestidspunktet.
  2. Omkostningsprocenten skal alene beregnes på opgørelsestidspunktet for udarbejdelsen af Central Investorinformation (UCITS) eller Væsentlig Investorinformation (AIF´ere) på basis af de konkrete andele af porteføljen, som er anbragt i underfonde.

Opgørelse af omkostningerne og beregning af omkostningsprocenten følger af forskrifterne i "CESR's guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges figure in the Key Investor Information Document", CESR/10-674.

Brancheanbefalingen trådte i kraft januar 2017. 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde