Mere realkredit på obligationsmarkedet i Danmark end i Sverige

Publiceret 29-06-2017
Nyhed

Realkreditobligationer udgør 75 pct. af obligationsmarkedet i Danmark. Det ser anderledes ud på den anden side af Øresund, hvor andelen af realkreditobligationer på det svenske marked er mindre, og andelen af erhvervsobligationer er større.

”Realkreditobligationsmarkederne i Danmark og Sverige er blandt de største i verden. Men danske realkreditobligationer udgør lidt over tre fjerdedele af det samlede danske obligationsmarked, hvor statsobligationer og erhvervsobligationer også indgår. I Sverige udgør realkreditobligationer omkring halvdelen af obligationsmarkedet. I begge lande udgør statsobligationer omkring 20 pct. af obligationerne. I Sverige er cirka én ud af ti obligationer erhvervsobligationer, mens den type obligationer udgør en forsvindende lille andel i Danmark,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

”Det store marked for realkreditobligationer i Danmark skyldes et veludviklet realkreditsystem, som giver boligejere adgang til billig og fleksibel finansiering. Realkreditmarkedet favner bredt i Danmark, og udstedelsen af realkreditobligationer er også med til at finansiere realkreditudlån til blandt andet virksomheder i større omfang end i Sverige. Cirka 61 pct. af danske virksomheders finansiering kommer fra realkreditlån, hvorimod i Sverige er det tilsvarende tal omkring 35 pct.,” siger Ane Arnth Jensen.

Nye tal fra Nationalbanken viser, at danske virksomheder i maj måned har kunnet optage realkreditlån til en rente på 1,17 pct. inklusive bidrag.

”I kampen om kunderne har de danske virksomheder en stærk allieret i realkreditinstitutterne. For de lave renter og billige lån, som realkreditinstitutterne kan tilbyde virksomhederne, er med til at holde deres omkostninger nede. Det stiller virksomhederne stærkt, når de skal konkurrere om kunderne i ind- og udland,” siger Ane Arnth Jensen.

Figur: Obligationsmarkedet i henholdsvis Danmark og Sverige

 Kilde: Nationalbanken, Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Riksbank og Svenska Bankföreningen

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde