Markedsstatistik 2016 for de danske investeringsfonde

Publiceret 27-01-2017
Nyhed

Formuen i de danske investeringsfonde fortsatte væksten i 2016 og steg til 1.974 mia. kr. Samtidig udbetalte de danske investeringsforeninger rekordhøje udbytter. Samlet set endte kursgevinsterne i de danske fonde målrettet private investorer på 45,4 mia. kr.

Hovedkonklusioner i markedsstatistikken for 2016 er:

 • Formuen i investeringsfonde steg til 1.974 mia. kr. i 2016
  Formuen i investeringsfonde målrettet private investorer (detailfonde) steg til i alt 822 mia. kr. Formuen i de institutionelle investeringsfonde steg til 1.102 mia. kr. Formuen i fonde målrettet udenlandske investorer steg til 50 mia. kr.
   
 • Nettokøb af nye investeringsbeviser på 31 mia. kr.
  Der blev indskudt yderligere 55,5 mia. kr. i detailfonde målrettet private investorer. Det er det højeste nettokøb i detailfonde siden 2005. I fonde målrettet institutionelle investorer var der samlet tilbagesalg på 29,3 mia., mens nettokøbet i fonde for udenlandske investorer blev 4,8 mia. kr. Det samlede indskud blev på 31 mia. kr.
 • Samlede kursgevinster på 45,4 mia. kr.
  Investeringsfonde målrettet private fik samlede kursgevinster på 45,4 mia. kr. i 2016. De største afkast tilfaldt investorer med udenlandske aktier, som samlet fik kursgevinster på 19,9 mia. kr.
 • Rekordhøje udbytter på 34,4 mia. kr.
  Investorer i fonde målrettet private investorer fik udbetalt udbytter på i alt 34,4 mia. kr. Størstedelen af udbytterne blev udbetalt i investeringsfonde med udenlandske aktier. Det er det højeste niveau nogensinde for udbytter i de danske investeringsfonde.
   
 • Den positive udvikling i antal investorer fortsatte i 2016
  Med en tilgang på 42.000 nye private investorer i 2016 havde de danske detailfonde ultimo 2016 832.000 private investorer – det højeste antal i mere end 5 år.
   
 • Globale aktiefonde mest populære i 2016
  Investorerne foretrak i 2016 at placere størstedelen af de nye investeringer i aktiefonde. Netto blev der investeret 25 mia. kr. i aktiefonde. Globale aktier var den mest populære kategori.

 

Læs hele markedsstatistikken  

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde