Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Markedsstatistik 2016 for de danske investeringsfonde

Publiceret 27-01-2017
Nyhed

Formuen i de danske investeringsfonde fortsatte væksten i 2016 og steg til 1.974 mia. kr. Samtidig udbetalte de danske investeringsforeninger rekordhøje udbytter. Samlet set endte kursgevinsterne i de danske fonde målrettet private investorer på 45,4 mia. kr.

Hovedkonklusioner i markedsstatistikken for 2016 er:

 • Formuen i investeringsfonde steg til 1.974 mia. kr. i 2016
  Formuen i investeringsfonde målrettet private investorer (detailfonde) steg til i alt 822 mia. kr. Formuen i de institutionelle investeringsfonde steg til 1.102 mia. kr. Formuen i fonde målrettet udenlandske investorer steg til 50 mia. kr.
   
 • Nettokøb af nye investeringsbeviser på 31 mia. kr.
  Der blev indskudt yderligere 55,5 mia. kr. i detailfonde målrettet private investorer. Det er det højeste nettokøb i detailfonde siden 2005. I fonde målrettet institutionelle investorer var der samlet tilbagesalg på 29,3 mia., mens nettokøbet i fonde for udenlandske investorer blev 4,8 mia. kr. Det samlede indskud blev på 31 mia. kr.
 • Samlede kursgevinster på 45,4 mia. kr.
  Investeringsfonde målrettet private fik samlede kursgevinster på 45,4 mia. kr. i 2016. De største afkast tilfaldt investorer med udenlandske aktier, som samlet fik kursgevinster på 19,9 mia. kr.
 • Rekordhøje udbytter på 34,4 mia. kr.
  Investorer i fonde målrettet private investorer fik udbetalt udbytter på i alt 34,4 mia. kr. Størstedelen af udbytterne blev udbetalt i investeringsfonde med udenlandske aktier. Det er det højeste niveau nogensinde for udbytter i de danske investeringsfonde.
   
 • Den positive udvikling i antal investorer fortsatte i 2016
  Med en tilgang på 42.000 nye private investorer i 2016 havde de danske detailfonde ultimo 2016 832.000 private investorer – det højeste antal i mere end 5 år.
   
 • Globale aktiefonde mest populære i 2016
  Investorerne foretrak i 2016 at placere størstedelen af de nye investeringer i aktiefonde. Netto blev der investeret 25 mia. kr. i aktiefonde. Globale aktier var den mest populære kategori.

 

Læs hele markedsstatistikken  

 

Kontakt

Stine Luise Goll

Kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde