Lønmodtagere sætter stadig flere penge i banken

Publiceret 02-05-2017
Nyhed

Danskerne har det seneste år sat ca. 45 mia. kr. mere ind på kontoen end året før. Det er en stigning på knap 6 pct. Samlet set har lønmodtagerne 819 mia. kr. stående på indlånskonti, hvoraf ca. 70 pct. kan hæves fra dag til dag. Det fremgår af Nationalbankens balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter for marts 2017.

”Det er tankevækkende, at mange kunder har store beløb stående i likvide midler til en meget lav rente. Hvis kunderne har en sund økonomi og har mange penge stående på indlånskonti, så bør de overveje at få nogle af pengene ud at arbejde i aktier eller andre værdipapirer, hvor det forventede afkast er større”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark. Han understreger, at investeringer også indebærer større risici og anbefaler, at man taler med sin bank, inden man kaster sig ud i investeringer.

”Men for mange danske familier vil det give god mening at investere mere af formuen i aktier, og især hvis pengene ikke skal bruges inden for de første par år,” fortsætter Niels Arne Dam.

En analyse fra april 2017 fra LO og Finans Danmark, viser, at ca. 2,1 mio. lønmodtagere i 2015 havde en gennemsnitlig finansiel formue på over 200.000 pr. person. Størstedelen var placeret i indlånskonto. 

Gode svenske erfaringer med InvesteringsSparKonto

Det ville være til gavn for både husholdningernes økonomi og for væksten og beskæftigelsen, hvis danskerne får mere mod på at investere. Over tid vil de opleve højere købekraft gennem et højere afkast, mens virksomhederne får bedre muligheder for at rejse midler til investeringer i udvidelser og nye tiltag.

Niels Arne Dam peger i den forbindelse på de gode erfaringer i Sverige med den såkaldte InvesteringsSparKonto (ISK). ”En dansk udgave af den svenske ISK kan bidrage til en stærkere aktiekultur i Danmark. Får vi mere bredde og tyngde i det danske aktiemarked, bliver det også nemmere at finde investorer til den lovende virksomhed, der skal børsintroduceres, eller til den etablerede virksomhed, som mangler investorer for at udvikle sig og ekspandere. Det vil styrke den langsigtede vækst i økonomien”.

Figur 1: Årlig ændring i indestående på bankkonti for lønmodtagere m.v.

 

Kilde: Nationalbanken samt beregninger fra Finans Danmark.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde