Juli-statistik: Dollarfald trak afkastene ned

Publiceret 22-08-2017
Nyhed

Selvom aktiemarkederne generelt steg i juli måned, medførte dollarfaldet alligevel tab til danske investorer i de globale fonde. Danske aktier havde en god sommer.

Den amerikanske dollar faldt i juli med over 3 pct., og det påvirkede afkastene negativt i de globale aktiefonde. Derimod var stærke økonomiske nøgletal i Kina med til at trække aktier fra Fjernøsten og emerging markets op, og de var sammen med danske aktier i toppen i afkasttabellen for juli.

Danske aktier havde en god sommer

Det typiske afkast i fonde med danske aktier endte på 2,4 pct. Fonde med globale og nordamerikanske aktier var særligt påvirket af dollarfaldet og endte typisk med tab på henholdsvis 0,9 og 1,9 pct. Fonde med europæiske aktier havde typisk et afkast på 0,1 pct. Fonde med kinesiske aktier lå i top med afkast på 3,9 pct. Fonde med fjernøstlige og emerging markets aktier havde også en god måned med typiske afkast på henholdsvis 2,9 og 2 pct. Fonde med danske obligationer fik afkast på omkring 0 pct. Fonde med Investment Grade obligationer gav 0,6 pct., mens højrentekategorierne non-Investment Grade og emerging markets obligationer havde afkast på henholdsvis 0,8 og 0,4 pct.

Positivt nettokøb af investeringsbeviser i juni og juli

I juni og juli var der nettokøb i fonde målrettet private danske investorer på henholdsvis 5,8 og 8,6 mia. kr. Der var et stort tilbagesalg på 13 mia. kr. i fonde med udenlandske aktier i juni, som blev vendt til et nettokøb på 2,8 mia. kr. i juli. I juni og juli var der nettokøb i fonde med danske obligationer på henholdsvis 7,3 og 3,8 mia. kr., mens fonde med udenlandske obligationer havde tilbagesalg i begge måneder på henholdsvis 1,1 og 3,9 mia. kr. Der var nettokøb i blandede fonde i juni og juli på henholdsvis 11,6 og 5,3 mia. kr. Formuen i fonde målrettet private investorer steg 8,6 mia. kr. i juli til 871 mia. kr. Der var nettokøb i fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer på henholdsvis 3,6 og 1,1 mia. kr., hvilket medvirkede til at øge den samlede formue med 8,6 mia. kr. til i alt 2.031 mia. kr.

Ny visning i IFB's afkast- og omkostningsstatistikker

IFB's afkast- og omkostningsstatistik vises fremover på en ny måde. Det skyldes, at udbuddet af investeringsfonde har ændret sig som konsekvens af den nye MiFID II-regulering. En stor del af investorernes opsparing er i dag placeret i investeringsfonde, som investorerne kun kan eje via porteføljeplejeaftaler i deres bank. I porteføljeplejeaftaler betaler investorerne typisk for rådgivning ved siden af den direkte omkostning til investeringsfonden. Som konsekvens af det har vi valgt, at statistikkerne fremover skelner mellem fonde, hvor betaling for rådgivning er inkluderet i prisen, og fonde, hvor rådgivning ikke er inkluderet i prisen. De ovenstående medianafkast stammer fra fonde med rådgivning inkluderet i prisen, der udgør hovedparten af det danske marked.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde