Investeringssparkonto skal skabe vækst og arbejdspladser

Publiceret 19-04-2017
Blog

Samlet set har danskerne 815 mia. kr. stående i banken - og langt det meste til nul pct. i rente. Samtidig kæmper virksomhederne for at skaffe risikovillig kapital. Det har svenskerne fundet en løsning på.

Af Lizette Risgaard, formand i LO og Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark

Næsten én million danske løn­modtagere har over 50.000 kr. opsparet i fri formue. Det kan være penge, de har afsat til den næste ferie, til et nyt køkken eller lagt til side til nedgangstider.

Samlet set har danskerne 815 mia. kr. stående i banken, og langt det meste til nul pct. i rente. Det betyder, at de lige nu ikke får et afkast af deres penge i banken. Men det kunne de få andre steder – f.eks. ved at investere pengene.

Det er én udfordring.

En anden udfordring er, at Danmarks små og mellemstore virksomheder har store problemer med at finde risikovillig kapital, som de skal bruge for at investere og skabe nye arbejdspladser. Risikovillig kapital kan banken ikke stille med, da banken ikke er investor. Bankens rolle i forhold til virksomheder er at medfinansiere den løbende drift, når virksomheden er oppe at køre. Så de små og mellemstore virksomheder skal ud at finde den risikovillige kapital uden om banken. Skæver vi til Sverige, ser virkeligheden noget anderledes ud for de mindre virksomheder. De har bedre adgang til risikovillig kapital uden om banken.

Og hvorfor nu det?

Jo, i Sverige har man forsøgt at løse de to udfordringer med ét smæk. Man har oprettet en såkaldt InvesteringsSparKonto (ISK) til svenskerne, hvor de kan bruge deres frie midler til at investere i bl.a. aktier. Mulighederne er mange – og ordningen er en kæmpe succes. 1,8 mio. svenskere havde ved udgangen af 2015 oprettet en ISK-konto. De svenske skattemyndigheder har ved udgangen af 2013 på baggrund af skatte­provenuet estimeret, at der var placeret midler til en markedsværdi af i alt 134 mia. svenske kroner. Det har givet virksomhederne bedre mulighed for at rejse den nødvendige kapital til at investere og skabe nye arbejdspladser – og det har givet de svenske lønmodtagere en mulighed for at få et afkast på deres penge. Det er win-win.

LO og Finans Danmark går nu sammen for at få sat fokus på mulighederne for at indføre en lignende ISK-model i Danmark. Vi har en fælles ambition om at styrke væksten i Danmark, så der skabes flest mulige arbejdspladser. Det gør vi ved at investere. Og her kan danskernes bugnende bankbøger sagtens komme i spil. Hvis det giver mening for den enkeltes privatøkonomi naturligvis.

Danske lønmodtagere har en forholdsvis lille del af deres frie formue placeret i aktier. Årsagerne kan være mange – men der er ingen tvivl om, at det med at investere i aktier kan være en stor mundfuld for mange. LO og Finans Danmark er derfor enige om, at det skal gøres enkelt og gennemskueligt at træde ind på aktiemarkedet. Med en stærkere aktiekultur her i Danmark giver vi de mindre virksomheder bedre mulighed for at rejse den risikovillige kapital på aktie­markederne, som det i dag sker i Sverige.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde