IFB skifter navn til Investering Danmark

Publiceret 06-12-2017
Nyhed

Investeringsfondsbranchen (IFB) har i dag på en ekstraordinær generalforsamling skiftet navn og visuel identitet til Investering Danmark.

Det nye navn skal både signalere, at foreningen har udvidet sin aktivitet, så den både arbejder for investeringsfonde og for kapitalforvaltere. Og det forhold, at organisationen er fuldt integreret i Finans Danmark.

- Investering Danmarks overordnede målsætning er at fremme åbenhed og gennemsigtighed om kapitalforvaltning og investeringsfonde, understøtte lige konkurrencevilkår mellem forskellige opsparings- og investeringsprodukter og øge danskernes kendskab til den værdi, investeringer skaber for den enkelte og for samfundet. Det arbejde kommer længst, hvis vi arbejder fuldt integreret med Finans Danmark,” siger Eric Chr. Pedersen, formand for Investering Danmark og direktør for Nordea Invest.

Allerede tidligere på året flyttede det nu tidligere IFB ind i Finans Danmarks lokaler og blev forankret i det faglige område ved navn Investering & Opsparing. Investering Danmark vil fortsat have sine egne medlemmer, der ikke nødvendigvis er medlemmer af Finans Danmark, og naturligvis en selvstændig bestyrelse, der varetager interesser for kapitalforvaltning og investeringsfonde.

”I Finans Danmark er vi rigtig glade for, at Investering Danmark nu også i form og udtryk er en integreret del af vores hverdag. Det er vigtigt i vores fælles bestræbelser på at løfte de vigtige dagsordner og de mange muligheder, som kapitalforvaltning og investeringsfonde tilbyder danske opsparere, virksomheder og samfundet som helhed,” siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde