Høringsvar til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Publiceret 18-04-2017
Høringssvar

Finans Danmark har i dag sammen med Børsmæglerforeningen afgivet høringssvar til bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Bekendtgørelsen gennemfører visse regler om investorbeskyttelse i MiFID II, herunder fastsætte regler om investorbeskyttelse i forbindelse med værdipapirhandleres m. fl. levering af investeringsservice til kunder.

Vi finder det vigtigt, at der med udkastet til bekendtgørelsen sker en direktivnær implementering af det delegerede direktivs regler, hvor danske investorer får de samme muligheder og mødes med de samme regler som vores naboer i de andre EU-medlemsstater.

Derudover finder vi det vigtigt, at fortolkningen af reglerne som f.eks. kend-din-kunde-princippet om egnethed og hensigtsmæssighed sker ud fra et proportionalitetshensyn, hvor det som direktivet foreskriver kun er de oplysninger, som er relevante for den type af produkt eller tjenesteydelse, der udbydes eller efterspørges.

Da der kan komme fortolkningsbidrag fra ESMA, tager vi et generelt forbehold for, at der kan opstå spørgsmål eller bemærkninger til høringsudkastet, som ikke har været mulige at forudse på nuværende tidspunkt. Såfremt der kommer fortolkningsbidrag fra ESMA i form af Q&A’s eller lignende, er det vigtigt, at Finanstilsynets ser nærmere på, hvad det betyder for det de danske regler.

Læs også: Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Høringssvar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om investorbeskyttelse

Høring

Høringsbrev vedr. bekendtgørelse om investerbeskyttelse ved værdipapirhandel

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde