Høringssvar vedrørende lovforslag om opfølgning på Ekspertudvalgets rapport

Publiceret 10-03-2017
Høringssvar

Finans Danmark har i dag afgivet høringssvar til det lovudkast, som skal gennemføre den politiske aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.

Det danske marked for boligfinansiering er allerede i dag kendetegnet ved, at låntagerne er sikret et højt niveau af beskyttelse både ved optagelse og indfrielse af lån. Lovudkastet supplerer denne beskyttelse med yderligere fordele for låntagerne. Det er bl.a. regler om længere varsel ved forhøjelse af bidrag og rentetillæg, mere specifikke begrundelser for forhøjelserne og billigere adgang til at skifte institut.

Høringssvar

Udkast til lovforslag om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Høring

Høring

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde