Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Publiceret 07-08-2017
Høringssvar

Lovforslaget implementerer IDD-direktivet og udgør en væsentlig ændring af de gældende regler for forsikringsformidling, herunder i forhold til anvendelsesområde, tilladelser, kompetencekrav og produktudvikling.

Et af de overordnede formål med direktivet, som lovforslaget implementerer, er at højne forbrugerbeskyttelsen, hvilket Finans Danmark støtter.

Vi påpeger imidlertid, at beskyttelsen af forbrugerne kommer til at afhænge af, hvem der udfører forsikringsformidlingen, hvilket kan forvride konkurrencen mellem forskellige brancher.

De omfattende ændringer i lovgivningen for forsikringsformidling betyder, at der er et stort behov for klarhed om lovens anvendelsesområde. Lovforslaget og lovbemærkningerne giver imidlertid ikke den nødvendige klarhed over, hvornår kreditinstitutter vil anses for at udøve forsikringsformidling.

Finans Danmark opfordrer derfor Finanstilsynet til at give mere vejledning herom i lovforslaget og herunder forholde sig til nogle af de eksempler på samarbejder mellem kreditinstitutter og forsikringsselskaber, som allerede findes i dag.

Jeanne Blyt

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Høring

Høring vedr. udkast til forslag til lov om forsikringsformidling

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde