Høringssvar vedrørende anbefalinger for god selskabsledelse

Publiceret 01-09-2017
Høringssvar

Komitéen for god Selskabsledelse har den 7. juli 2017 sendt udkast til nye anbefalinger for god selskabsledelse i høring.

Finans Danmark peger i høringssvaret på, at samspillet mellem lovreguleringen for den finansielle sektor og anbefalingerne fra komitéen udgør en særlig udfordring for de finansielle virksomheder.

Virksomhederne er som udgangspunkt interesseret i at følge anbefalingerne fra komitéen, selvom det er acceptabelt at vælge at forklare, hvorfor man ikke følger en anbefaling i stedet for at efterleve den. Det skyldes, at det kan blive opfattet negativt, hvis en virksomhed undlader at efterleve en anbefaling, selvom der sikres fornøden transparens med en god og fyldestgørende forklaring.

Finans Danmark mener, at det er afgørende, at det alene er virksomhedernes egne aktive valg, der skal begrunde eventuel manglende efterlevelse. Det betyder, at der ikke må være konflikt mellem anbefalingerne og lovgivningen for virksomheder. Det betyder også, at anbefalingerne bør tage højde for de overvejelser, lovgiver har gjort sig i forbindelse med udarbejdelse af konkret lovgivning, så anbefalingerne ikke går imod hensigten med lovgivningen.

I høringssvaret peger Finans Danmark på en række områder, hvor der efter vores opfattelse bør ses på samspillet mellem anbefalingerne og lovgivningen.

Se også dokument: Udkast til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse

Høringssvar

Høringssvar vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse

Høring

Høring vedrørende udkast til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde