Høringssvar vedr. NEP-krav

Publiceret 28-02-2017
Høringssvar

I et fælles høringssvar stiller LOPI og Finans Danmark sig særdeles kritiske over for helt centrale områder i de ”hovedprincipper for afviklingsstrategier og fastsættelse af NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter”, som Finanstilsynet har fremsat i sit diskussionspapir.

I vores optik er de forslåede NEP-krav unødigt høje og de foreslåede reaktioner ved brud på NEP-kravene unødigt hårde. Reelt vil det være tale om en dansk overimplementering af nuværende og kommende EU NEP-regler. Mens man i de kommende internationale regler arbejder med ”bløde” NEP-krav, lægger det danske tilsyn således op til en hård linje, hvor institutter sendes i afvikling i Finansiel Stabilitet ved brud på kravene, hvilket kan føre til destruktion af værdier for både kunder, investorer og det omgivende samfund - og i øvrigt strider mod hensynet om finansiel stabilitet.

LOPI og Finans Danmark ser derfor langt hellere en mere balanceret tilgang, hvor man øger sandsynligheden for, at tilsynet kan nå at gribe ind i tide, og hvor man sigter på at finde markedsbaserede fusionsløsninger uden at involvere Finansiel Stabilitet med de "skadevirkninger", det vil være forbundet med.

Af samme grund peger LOPI og Finans Danmark på, at det er vigtigt at øge ”bremselængden”, før et pengeinstitut sendes til afvikling i Finansiel Stabilitet. Kravene bør dog være betydeligt mindre end foreslået at Finanstilsynet. Det kan konkret gøres ved at fastsætte det samlede NEP-krav til højst 3,5 procent af pengeinstituttets risikovægtede eksponeringer.

Herved vil man godt nok lægge sig på et højere niveau end i de øvrige EU-lande, hvor myndighederne - så vidt vides - fastsætter NEP-tillægget til 0 for de mindre og mellemstore pengeinstitutter, men samtidig vil tilsynet i højere grad få mulighed for at gribe ind i tide og sikre pengeinstituttets fortsatte eksistens til gavn for kunder og lokalsamfund.

Høringssvar

Bemærkninger til tilsynets diskussionspapir om ”Hovedprincipper for afvikling af og fastsættelse af NEPkrav for mindre og mellemstore pengeinstitutter”

Høring

Konsekvenser af brud på MREL/NEP krav

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde