Høringssvar: God skik for boligkredit

Publiceret 24-11-2017
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet vedrørende udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

Finans Danmark anerkender regeringens ønske om at sikre sårbare låntagere mod høj og risikabel gældsætning. Det er imidlertid vigtigt, at de nye regler holdes simple og let forståelige.

”Det er i alles interesse at sikre sårbare låntagere mod høj og risikabel gældsætning. Men det er også vigtigt, at de nye regler er enkle og lette at forklare og forstå. Og samtidig skal forbrugerens muligheder for boligfinansiering stadig være gode og fleksible. Derfor er det meget vigtigt, at de nye regler kun omfatter forbrugerens primære boligfinansiering”, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, og fortsætter:

 ”De nye regler bør heller ikke begrænse forbrugerens muligheder for at foretage låneomlægninger, som  er en stor fordel for forbrugeren og nyder anerkendelse i hele EU. For at sikre fortsat fleksibilitet i låneomlægninger, bør der ikke sondres mellem forskellige grader af risikable lån.” 

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit – boliglån til husstande med høj gæld

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om æn-dring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde