Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger

Publiceret 26-09-2017
Høringssvar

Finans Danmark har i dag afgivet høringssvar til bekendtgørelsen om tredjepartsbetalinger mv. Formålet med ændringerne i høringsudkastet til bekendtgørelsen er at tilpasse anvendelsesområdet som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2017, der gennemfører reglerne i MiFID II og træder i kraft den 3. januar 2018.

Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke naturalieydelser af mindre værdi, der er omfattet af undtagelsen til forbuddet mod, at distributører af finansielle instrumenter modtager og beholder tredjepartsbetalinger i forbindelse med levering af uafhængig investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje til kunder. Derudover fastsætter bekendtgørelsen nærmere regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at f.eks. en bank må mod-tage betalinger fra en tredjepart, dvs. fra andre end kunden, ved levering af ikke-uafhængig investeringsrådgivning eller anden investeringsservice.

Formålet med ændringerne er tilpasse bekendtgørelsens anvendelse område som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2017, og høringsudkastet indeholder derfor kun mindre ændringer.

Overordnet set finder vi det vigtigt, at der sker en direktivnær implementering af det delegerede direktivs regler om tredjepartsbetalinger. Dermed skabes der for de danske institutter et level playing field på tværs af medlemsstaterne. Vores høringssvar tager derfor udgangspunkt i, at der sker en direktivnær implementering af anvendelsesområdet for bekendtgørelsen, samt at kravene i bekendtgørelsen i bekendtgørelsen implementeres direktivnært.

Maria Birkvad

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger mv. 

Høring

Høring vedr. bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger kommer snarest. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde