Høringssvar vedr. bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere

Publiceret 26-04-2017
Høringssvar

Finans Danmark har i dag sammen med Børsmæglerforeningen afgivet høringssvar til bekendtgørelsen om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere.

Bekendtgørelsen implementerer både level 1-regler fra MiFID II samt level 2-regler fra Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 af 7. april 2016. Derudover suppleres reglerne i bekendtgørelsen af regler fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/65 af 25. april 2016. De væsentligste ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er, at der med implementeringen indføres EU-fastsatte regler om beskyttelse af kundernes midler og aktiver, når de handler gennem en værdipapirhandler.

Vi finder det vigtigt, at der med udkastet til bekendtgørelsen sker en direktivnær implementering af MiFID II og det delegerede direktivs regler i Danmark således, at der skabes et level playing field, hvor de danske værdipapirhandlere konkurrerer på lige vilkår med værdipapirhandlerne i de andre EU-medlemsstater.

En direktivnær implementering sikrer en større klarhed og gennemsigtighed, når reglerne skal fortolkes. Ligesom risikoen for, at der opstår nationale særfortolkninger af direktivets regler, mindskes. Finans Danmark ønsker derfor en direktivnær implementering af MiFID II.

Da der kan komme fortolkningsbidrag fra ESMA, tager vi et generelt forbehold for, at der kan opstå spørgsmål eller bemærkninger til høringsudkastet, som ikke har været mulige at forudse på nuværende tidspunkt. Såfremt der kommer fortolkningsbidrag fra ESMA i form af Q&A’s eller lignende, er det vigtigt, at Finanstilsynets ser nærmere på, hvad det betyder for det de danske regler.

Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere

Høring

Høring over bekendtgørelse

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde