Høringssvar: Unødig indskrænkning af revisorernes mulighed for at levere skatte- og vurderingsydelser skal undgås

Publiceret 25-08-2017
Høringssvar

Finans Danmark opfordrer Erhvervsstyrelsen til at fjerne unødigt restriktive fortolkninger.

Revisorloven giver de generalforsamlingsvalgte revisorer mulighed for under visse betingelser at foretage levering af visse skatte- og vurderingsydelser til deres kunder af offentlig interesse (PIE-virksomheder). De tilknyttede betingelser sikrer, at der ikke kan rejses tvivl om revisors uafhængighed og revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. I nogle situationer kan det herudover være mest hensigtsmæssigt for virksomheden at lade den generalforsamlingsvalgte revisor yde rådgivningen.

Finans Danmark finder det på den baggrund afgørende, at Erhvervsstyrelsen med vejledningen ikke indskrænker denne mulighed unødigt, og at danske revisorer og danske PIE-virksomheder ikke stilles dårligere end andre europæiske revisorer og PIE-virksomheder. Erhvervsstyrelsen opfordres derfor til at gennemgå vejledningsudkastet med henblik på at fjerne unødigt restriktive fortolkninger.

Martin Thygesen

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar vedr. revisors levering af skatte- og vurderingsydelser

Høring

Høring af udkast til vejledning om revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for of-fentligheden

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde