Høringssvar til bekendtgørelse om provisionsbetalinger

Publiceret 27-03-2017
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen om provisionsbetalinger. De nye regler fastsætter nærmere, hvilke naturalieydelser af mindre værdi, der er omfattet af det kommende forbud mod at modtage og beholde tredjepartsbetalinger i forbindelse med skønsmæssig porteføljepleje.

Bekendtgørelsen indeholder desuden regler om tredjepartsbetalinger, der fortsat vil være mulige, hvis betalingerne øger kvaliteten af den ydede service.

Vi finder det vigtigt, at der med udkastet til bekendtgørelsen sker en direktivnær implementering af det delegerede direktivs regler om provisionsbetalinger. Dermed skabes der for de danske institutter et level playing field på tværs af medlemsstaterne.

Det europæiske finanstilsynet (ESMA) mangler stadig at komme med en del fortolkningsbidrag. Der er derfor en række forhold, som branchen ikke endegyldigt kan forholde sig til på nuværende tidspunkt.

Vi finder det derfor vigtigt, at Finanstilsynet i den kommende tid følger implementeringen af den tilsvarende regulering i det øvrige Europa tæt, og når der kommer fortolkningsbidrag fra ESMA, tager stilling til, hvad det betyder for de danske regler.”

Læs også Udkast til bekendtgørelse om provionsbetalinger

 

Høringssvar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om provisionsbetalinger 

Høring

Høringsbrev vedr. bekendtgørelse om provisionsbetalinger

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde