Høringssvar til Basel Komiteen

Publiceret 27-09-2017
Høringssvar

Behold den gældende standardmetode for markedsrisiko som et forenklet alternativ til den nye komplekse standardmetode for markedsrisiko

Finans Danmark anbefaler, at Basel Komiteen viderefører den gældende standardmetode for beregning af kapitalkrav til markedsrisiko til brug for institutter med begrænset handelsaktivitet i værdipapirer og derivatforretninger i stedet for at indføre en ny forenklet udgave af den nye komplekse standardmetode for markedsrisiko.

Det vil spare mindre institutter for store implementeringsomkostninger. Basel Komiteens forslag til en alternativ forenklet udgave af den nye standardmetode indeholder på væsentlige områder forenklinger, der vil skævvride risikofølsomheden af metoden, medens de beregningsmæssige lettelser for institutterne ved brug af den foreslåede nye forenklede metode skønnes at være forholdsvis begrænsede.

Derfor anbefales at beholde den gældende metode, eventuel justeret således, at der ikke opnås en kapitaldækningsmæssig fordel i forhold til den nye avancerede standardmetode for markedsrisiko. 

Michael Friis

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar til Basel Komiteen

Høring

Høring fra Basel Komiteen. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde