Høringssvar: Revision af EMIR

Publiceret 28-06-2017
Høringssvar

Foreningerne ser behov for fokus på at undgå fragmentering af markedet
for clearing af værdipapirer og derivater.

Foreningerne støtter, at der skabes robuste regulerings- og tilsynsmæssige rammer for CCP’er for at sikre den finansielle stabilitet, men det er samtidigt meget vigtigt, at der skabes en passende balance mellem disse tiltag og sikringen af et velfungerende og effektivt marked.

Det er uklart, hvilke effekter ændringsforslaget vil have på markedet for clearing af handler med værdipapirer og derivater i Europa. Det er derfor vigtigt for foreningerne at understrege, at der fra dansk side bør være fokus på, at de nye regler ikke indebærer, at der sker en øget fragmentering af markedet. Øget fragmentering vil blandt andet indebære en ineffektiv anvendelse af sikkerhedsstillelse og gøre det dyrere for markedsdeltagerne  at cleare værdipapirer og derivater, og i sidste ende vil det også blive dyrere for private og erhvervskunder.

Høringssvar

Høringssvar vedr. Revision af EMIR

Høring

Høringsbrev vedr. revision af EMIR.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde