Høringssvar om vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Publiceret 17-08-2017
Høringssvar

Finans Danmark understreger behov for proportionalitet i vejledningen

Indledningsvis vil Finans Danmark bemærke, at der i vejledninger ifølge Justitsministeriets vejledning om udarbejdelse af administrative forskrifter aldrig fastsættes bindende forskrifter, men blot gives orientering om f.eks. reglers indhold, fortolkning, herunder om praksis, om reglernes baggrund og andre oplysninger, der kan have betydning for forståelsen af reglerne og deres anvendelse.

Det er Finans Danmarks opfattelse, at indholdet i udkastet til vejledningen i høring går videre end blot orientering, idet udkastet indeholder meget detaljerede forventninger. Dette er efter Finans Danmarks opfattelse udtryk for en generel problemstilling, som vi vil overveje at rejse over for Finanstilsynet i forbindelse med eftersynet af den finansielle regulering.

Anne Reinhold

Chefkonsulent

Høringssvar

Høring om vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Høring

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde