Høringssvar: Godt udgangspunkt for revision af EMIR

Publiceret 19-05-2017
Høringssvar

Finans Danmark og Børsmæglerforeningen finder det positivt, at Europa-Kommissionen med revisionen af EMIR lægger op til at forenkle krav og øge effektiviteten inden for derivatområdet.

Europa-Kommissionen præsenterede den 4. maj 2017 et forslag om revision af Europa-Parlamentet og Rådets forordning vedrørende regulering af OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR-forordningen).

Revisionen af EMIR indgår som led i Kommissionens REFIT-program, hvorfor der ikke er tale om grundlæggende ændringer i forordningens kernekrav, men nærmere tale om finjusteringer med henblik på 1) at forenkle kravene og øge deres effektivitet samt 2) at nedbringe uforholdsmæssige omkostninger og byrder.

Finans Danmark og Børsmæglerforeningen hilser såvel initiativet som begge formål særdeles velkomne og har alene to større ændringsforslag:

For at sikre datakvalitet og at rapporterede derivathandler matcher, foreslår vi ensidig rapportering af handler med derivater. Den tilgang er samtidig i overensstemmelse med praksis i såvel USA som Schweiz.

Derudover anbefaler vi, at der introduceres én EU-standard for rapportering.  Én fælles EU-standard vil bidrage til at øge sandsynlighed for match, hvilket vil gøre rapporteringen af derivathandler mere effektiv.

 

Helle Søby Thygesen

Daglig leder, Kapitalmarked Danmark

Lars Ravn Knudsen

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar - Revision af EMIR.

Høring

Ekstern link til høring.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde