Høringssvar: God skik for boligkredit

Publiceret 03-05-2017
Høringssvar

Finans Danmark knytter følgende bemærkninger til udkast til ændringer i god skik for boligkredit, der sammen med det fremsatte lovforslag L 187 følger op på den politiske aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.

Finans Danmark har bemærkninger til:

  • den praktiske efterlevelse af kravet om oplysning i lånetilbud om fordelingen af omkostninger
  • oplysning om kursskæringen på terminsopkrævningen
  • ikrafttræden af de nye oplysningskrav.

Høringssvar

God skik for boligkredit.

Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde