Høringssvar: Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven

Publiceret 19-12-2017
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Landbrugsstyrelsen vedr. forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven(Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen).

Finans Danmark bakker op om intentionen om at bevare et velfungerende system for måden hvorpå der registreres pant i betalingsrettigheder, som har virket smidigt og effektivt, siden det blev indført i 2005.

Forslaget medfører, at pant i betalingsrettigheder også fremadrettet skal registreres hos Landbrugsstyrelsen, hvilket både er billigere og lettere for landbrugeren, end hvis pantet skal tinglyses. Samtidig betrygges retssikkerheden for de panthavere, der har fulgt den hidtil gældende praksis for registrering af pant i betalingsrettigheder. 

Finans Danmark har også haft få konkrete bemærkninger og forslag til ændringer, som er beskrevet i detaljer i høringssvaret.

 

 

Høringssvar

Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven.

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven (Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde