Høringssvar: Forenelighed med IFRS og nordeuropæisk konform nedskrivningspraksis

Publiceret 04-05-2017
Høringssvar

Finans Danmark finder det afgørende, at de danske regnskabsregler tilpasses IFRS 9, men også at de danske regler giver mulighed for, at der kan anlægges en nedskrivningspraksis, som ikke adskiller sig fra den IFRS 9 nedskrivningspraksis, som andre nordeuropæiske institutter formodes at anlægge (nordeuropæisk konform nedskrivningspraksis).

Kommer danske kreditinstitutter til at fremstå svagere, end boniteten af udlånsporteføljerne berettiger, vil konsekvensen kunne være højere funding- og kapitalomkostninger og i sidste ende dårligere lånevilkår for danske virksomheder og husholdninger.

Finans Danmark værdsætter derfor, at der på en række områder lægges op til i høj grad at give mulighed for en nordeuropæisk konform nedskrivningspraksis. På enkelte andre områder er det imidlertid vurderingen, at det desværre ikke er tilfældet. I høringssvaret giver vi derfor ændringsforslag til sidstnævnte områder.

Forslagene afspejler ønsket om mulighed for at anlægge en nordeuropæisk konform nedskrivningspraksis, men samtidig med, at der fortsat foretages de nødvendige og tilstrækkelige nedskrivninger.

Høringssvar

Høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber.

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde