Høringssvar: Finans Danmark efterspørger flere oplysninger ved beregning af systemiskhed

Publiceret 06-11-2017
Høringssvar

Finans Danmark har sendt høringssvar til Finanstilsynet vedr. opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI).

Finans Danmark efterspørger flere oplysninger ved beregning af systemiskhed. Mere specifikt efterspørges en definition af ”væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter” i bekendtgørelsen, og at instituttet til internt brug årligt modtager en detaljeret beregning af samtlige SIFI-indikatorer og faktorer. 

Anne Reinhold

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar vedr. opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI)

Høring

Høring over bekendtgørelse om opgørelse af in-dikatorer og faktorer til udpegning af SIFI’er

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde