Høringssvar: En vejledning skal vejlede, ikke stille nye krav

Publiceret 24-10-2017
Høringssvar

Finans Danmark har sendt høringssvar til Finanstilsynet om ændring af vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter.

I den forbindelse finder Finans Danmark, at udkastet til ændring af vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter på en række områder ikke holder sig til at vejlede om tolkningen af bekendtgørelsen, men indfører nye krav.

Finans Danmark mener, at dette er uholdbart, da nye krav bør formuleres enten i en bekendtgørelse eller i en lov. En vejledning skal vejlede, ikke stille nye krav.

Morten Frederiksen

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar vedr. vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter

Høring

Høringsbrev vedr. vejledning om risikostyring på likviditetsområdet for penge- og realkreditinstitutter

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde