Høringssvar: Dialog med de kontoførende institutter er nødvendig

Publiceret 05-07-2017
Høringssvar

Organisationerne støtter den foreslåede reform af registreringsbekendtgørelsen som konsekvens af CSD-forordningen og kapitalmarkedsloven, hvorefter en CSD fremover selv skal fastsætte regler for registrering af fondsaktiver frem for de nuværende detaljerede regler i den gældende registreringsbekendtgørelse.

Vi anbefaler, at der som led i reformen af registreringsreglerne tages hensyn hertil ved indsættelse af frister for ændringer i VPs (CSD’ens) regelsæt mv. samt evt. krav om dialog med de kontoførende institutter forud for ændringer, således at de kontoførende institutter får mulighed for på en hensigtsmæssig måde at planlægge og koordinere ændringer i aftalegrundlag og IT-systemer.

Se også dokument: Bkg. om registrering af fondsaktiver i en værdipapircentral (CSD)

Høringssvar

Høringssvar vedr. ni bekendtgørelser som følge af forslag til lov om kapitalmarkeder

Høring

Høringsbrev om registrering af fondsaktiver i en værdipapircentral

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde