Gør it-sikkerhed til en dansk styrkeposition

Publiceret 01-06-2017
Blog

Verdensomspændende hackerangreb har gjort det klart, at cyberkriminalitet er en trussel for ethvert samfund. I Danmark skal vi gribe mulighederne i den nye verdensorden. Vi skal gøre it-sikkerhed til en konkurrencefordel.

Af Adm. direktør Karsten Dybvad, DI, adm. direktør Ulrik Nødgaard, Finans Danmark og bankdirektør med ansvar for it, Jim Ditmore, Danske Bank

Danmark er i dag et af verdens mest digitale samfund. Vi er rigtig gode til at udnytte ny teknologi og digitale løsninger i alle dele af vores liv: lige fra betaling i supermarkedet til den nemme digitale kontakt mellem borgere og myndigheder og som livsnerve på langt de fleste danske arbejdspladser.

Den udvikling har kun været mulig, fordi danskerne samtidig stoler på, at sikkerheden i de digitale løsninger er i top.  Et effektivt værn mod cyberangreb er hele forudsætningen for, at danskerne kan bevare tilliden til den digitale udvikling. Det er også en forudsætning for, at vi kan få det fulde udbytte af det fantastiske potentiale, den nye teknologi giver for at udvikle vores land yderligere og skabe både vækst og job i virksomhederne og få adgang til endnu flere, bedre og nemme løsninger.

Derfor må cyberkriminalitet aldrig få vores samfund til at skælve – og skabe tvivl om gevinsterne ved den digitale udvikling. Men den stigende trussel fra cyberkriminelle kræver et tilsvarende, stadigt bedre forsvar. På samme måde som vi arbejder sammen på tværs af grænser og skel om at bekæmpe terror og ”gammeldags” fysisk kriminalitet, skal vi i Danmark sætte alt ind på at bekæmpe og stoppe de cyberkriminelle.

Vi skal skabe trygge digitale miljøer for samfund og borgere – også, når det gælder cybersikkerhed. Det er et fælles ansvar. Ikke kun for politikere og myndigheder. Det er også erhvervslivets ansvar. Erhvervsledere, der ser it-sikkerhed alene som et anliggende for virksomhedens it-afdeling, lægger i virkeligheden ansvaret fra sig.

Derfor har mange virksomheder de seneste år gennemført massive investeringer i sikkerhed og samtidig også lanceret brede awareness kampagner og løsninger til at højne it-sikkerheden. Og i et bredt samarbejde med blandt andre den finansielle sektor og politiet har Forbrugerrådet eksempelvis stillet app’en Mit Digitale Selvforsvar til rådighed, der hjælper med at forsvare mod cyberkriminalitet og svindel på nettet.

Vi befinder os i dag på mange måder i en form for våbenkapløb med hackere over hele verden. Og her er netop samarbejde, videndeling og tillid mellem virksomheder, organisationer og myndigheder et af de vigtigste våben, vi har. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, men i den finansielle sektor, som længe har arbejdet med it-sikkerhed, blev der sidste måned taget skridt til at formalisere et nordisk samarbejde til at bekæmpe cyberkriminalitet inden for sektoren i form af en ”Nordic Finansiel Computer Emergency Response Team (CERT)”.

Nu og her er der behov for, at vi i alle dele af samfundet prioriterer it-sikkerheden. Lad os som samfund gøre en dyd ud af nødvendigheden - og aktivt bruge investeringer i it-sikkerhed til at ”brande” danske virksomheder og produkter som sikre. Og som nogen, der tager godt vare på kundernes data. Når persondataforordningen om et år træder i kraft, er det endda ikke bare en mulighed, men et vilkår, at virksomheder skal prioritere it-sikkerhed og databeskyttelse.

Det kræver naturligvis, at vi som samfund har skabt de nødvendige rammer. Et konkret eksempel på det er vigtigheden af medarbejdere med de rette kompetencer. Vi har brug for at vise rettidig omhu i uddannelsessektoren og sikre, at virksomhederne fremover har mulighed for at tiltrække de rette kandidater med de rette it-kompetencer på sikkerhedsområdet. Det er allerede et problem i dag at finde tilstrækkeligt med kvalificerede it-sikkerhedskompetencer. Det er vi som samfund nødt til at rette op på.

To af de største styrker ved det danske samfund er den tillid, vi viser hinanden og vores evne til hurtigt at omstille os og gribe mulighederne i ny teknologi. De styrker skal vi værne om. Som repræsentanter for store dele af dansk erhvervsliv vil vi derfor i fællesskab komme med en opfordring til, at vi som samfund står sammen om, at Danmark gør en dyd af nødvendigheden.

Vi skal gøre it-sikkerhed til en konkurrencefordel for Danmark. Og hele den danske befolkning skal fortsat have berettiget tillid til alle de nye digitale løsninger.

 Bragt i Berlingske Business den 9. juni 2017. 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde