Gennemførelse af MiFID II og MiFIR (Børsreform III)

Publiceret 17-01-2017
Høringssvar

Finanstilsynet har den 14. december 2016 sendt udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til et samlelovforslag som følge af den nye kapitalmarkedslov (forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.) i offentlig høring.

Lovforslagene har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (herefter MiFID II) og bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (herefter MiFIR), der kræver national gennemførelse.
 
Der er tale om udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til et samlelovforslag som følge af den nye kapitalmarkedslov (forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.).
 
Udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder skal fra 1. januar 2018 afløse lov om værdipapirhandel m.v. Sammen med samlelovforslaget gennemfører den nye kapitalmarkedslov MiFID II og bestemmelser i MiFIR, der kræver national gennemførelse.
 
Formålet med MiFID II og MiFIR er at øge handelsgennemsigtigheden til fordel for investorerne, styrke forbrugerbeskyttelsesniveauet og skabe bedre konkurrence mellem de aktører, der er til stede på kapitalmarkederne.
 
Lovforslagene vurderes at være de mest betydningsfulde reguleringsinitiativer inden for kapitalmarkedsområdet siden gennemførelsen af Børsreform II, der dannede grundlag for udarbejdelsen af lov om værdipapirhandel m.v. i 1995.
 
Foreningerne har i høringssvaret påpeget, at det bør fremgå af forslaget, at udgangspunktet for implementeringen af direktiverne er en direktiv konform implementering, medmindre andet eksplicit fremgår af lovforslaget. Foreningerne har med tilfredshed noteret sig, at Erhvervsministeriet fem principper, der skal sikre, at ny EU-regulering ikke overimplementeres er blevet fulgt på visse områder, eksempelvis i forhold til de såkaldte flagningsregler.
Se også:
Lov om ændring af lov om finanisel virksomhed >  
 

 

Høringssvar

Høringssvar vedrørende forslag til lov om kapitalmarkeder og lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Høring

Høring - Finanstilsynet sender udkast til to lovforslag i offentlig høring.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde