Flere landmænd vælger fast rente

Publiceret 02-05-2017
Nyhed

Danske landmænd viser stigende interesse for fastforrentede lån. I marts steg det fastforrentede udlån til landbruget, så det nu udgør knap 40 mia. kr. Det viser dagens tal fra Danmarks Nationalbank.

Danske landmænd viser stigende interesse for fastforrentede lån. I marts steg det fastforrentede udlån til landbruget, så det nu udgør knap 40 mia. kr. Det viser dagens tal fra Danmarks Nationalbank.

Over de seneste 3 år har der i landbruget været en stigende tendens til at vælge fastforrentede lån. I den periode er de fastforrentede låns andel af det samlede udlån til landbruget gået fra knap 11 pct. til nu at udgøre små 14 pct. Det fastforrentede udlån til landbrug er i den periode gået frem med 7,7 mia. kr. Til sammenligning er det variabelt forrentede udlån gået tilbage med 9,3 mia. kr.

”Ligesom for boligejerne ser vi også i landbruget en stigende tendens til at vælge fastforrentede realkreditlån, mens udlån med variabel rente falder. På den måde behøver landmændene ikke i lige så høj grad at bekymre sig om, hvordan renten vil ændre sig i fremtiden. Selvom landbruget i højere grad vælger fastforrentet realkreditlån nu, så har landbruget stadigvæk knap 240 milliarder i variabelt forrentet udlån,” siger Peter Jayaswal, direktør for ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

En anden tendens er, at landmændene i højere grad vælger at afdrage på deres realkreditlån. I løbet af de seneste 3 år er det afdragsfrie udlån til landbruget faldet med 4,1 mia. kr., hvorimod udlånet med afdrag er steget med 2,5 mia. kr.

Figur: Realkreditinstitutternes udlån til landbruget

Kilde: Danmarks Nationalbank

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde