Finansielle ankenævn samler kræfterne

Publiceret 15-08-2017
Nyhed

Realkreditankenævnet og Pengeinstitutankenævnet samler nu kræfterne i ét nyt fælles sekretariat - 'Sekretariatet for de finansielle ankenævn'. Det skal sikre, at der også fremadrettet kan ske en effektiv behandling af klagerne og samtidig gøre indbringelsen af en klage endnu nemmere for kunderne.

Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark er blevet enige om at lægge de nuværende to ankenævns sekretariater sammen til ét. Beslutningen kommer i kølvandet på dannelsen af Finans Danmark, hvor bankerne er gået sammen med realkreditten i én ny fælles organisation.  Det giver derfor også mening at samle kræfterne, når det kommer til ankenævnene.

- Vi har en fælles ambition om fx gennem yderligere digitalisering, at give kunderne en endnu bedre og mere effektiv klagebehandling. Finans Danmark repræsenterer nu både bank og realkredit - så det er kun naturligt at ankenævnene også samler kræfterne, lyder det fra viceadministrerende direktør i Finans Danmark Ane Arnth Jensen.

Realkreditankenævnet og Pengeinstitutankenævnet vil formelt set fortsætte som to selvstændige nævn, men fremover vil behandlingen af kundernes klager blive samlet i ét fælles sekretariat.

Finans Danmark har i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk stået for processen med etableringen af den nye organisation, der formelt sker med virkning fra den 1. oktober 2017. Det er planen at samle sekretariaterne på Pengeinstitutankenævnets nuværende adresse i Amaliegade. Sekretariatschef Susanne Nielsen har valgt ikke at blive en del af den nye organisation. Pengeinstitutankenævnets direktør Ulla Wulff Kjær fortsætter som leder af det fælles sekretariat.

- Det er helt centralt, at vi sikrer, at de danske forbrugere har en nem adgang til at klage, hvis de er utilfredse med deres bank eller realkreditinstitut. Klagebehandlingen foregik tidligere i to forskellige sekretariater, selv om den typiske realkreditsag involverer både bank og realkreditinstitut. Det vil derfor være mere gennemskueligt og enkelt at klage, når behandlingen bliver samlet ét sted, siger vicedirektør Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet Tænk. 

For yderligere information kontakt:

Finans Danmark: Stine Luise Hansen på telefon:  3016 1009
Forbrugerrådet Tænks pressetelefon: 2588 2016

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde