Finansiel inklusion på dagsordenen i København

Publiceret 09-11-2017
Nyhed

På et seminar i København den 9. - 10. november 2017 sætter Finans Danmark og COFACE Families Europe fokus på finansiel inklusion - hvordan skaber vi bedre muligheder for billig og stabil finansiering til europæiske familier, særligt i forhold til finansiering af boliger af enhver form.

COFACE Families Europe (Confederation of Family Organisations in the European Community) er paraplyorganisation for en lang række europæiske familieorganisationer og arbejder på at sikre bedre vilkår og rettigheder for børn og familier i Europa. En af COFACE’s mærkesager er at fremme ansvarlig, fair og billig adgang til finansielle serviceydelser for familier bl.a. gennem øget kvalitet i rådgivningen.

Seminaret er en mulighed for, at europæiske interessenter kan udveksle erfaringer omkring finansiel inklusion. Der vil være særligt fokus på den danske realkreditmodel som et eksempel på en finansieringsform, der i flere hundrede år har været en stabil kilde til billig finansiering for danske familier. Et hovedtema på seminaret er, om erfaringerne fra den danske realkreditmodel kan indgå som inspiration i en større europæisk familiepolitisk dagsorden om at sikre bedre og billigere lån til de europæiske familier.

Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i Finans Danmark, siger:

”I kølvandet på finanskrisen har man strammet adgangen til finansiering på en række fronter, og det er klogt ud fra en målsætning om finansiel stabilitet. Men det er vigtigt, at de europæiske familier fortsat oplever, at de har adgang til finansielle serviceydelser til deres boliger og andre livsbehov. Og her tror jeg, at den danske realkreditmodel kan være et forbillede.”

Annemie Drieskens, President for COFACE – Families Europe, udtaler:

”Millioner af europæere har ikke adgang til basale finansielle ydelser, herunder boliglån, som er en af måderne at få adgang til boliger – en forudsætning for at kunne trives som familie. Når vi mødes her i København for at drøfte det vigtige emne og inspirere hinden, kan det forhåbentligvis lede til, at flere europæiske familier får adgang til bedre finansielle serviceydelser – særligt bedre boligfinansiering.”

På seminaret er der udover indlæg fra flere europæiske familie- og forbrugerorganisationer også indlæg fra de irske forbruger- og konkurrencemyndigheder (CCPC), der i deres arbejde med at skabe et bedre realkreditmarked i Irland, bl.a. har anbefalet den danske realkreditmodel. Den irske rapport konkluderer bl.a., at den danske realkreditmodel har en række attraktive egenskaber til gavn for forbrugerne, bl.a. billige og gennemsigtige låneomkostninger. Læs mere om CCPC’s analyse her: https://www.ccpc.ie/business/ccpc-publishes-mortgages-options-paper/

På seminaret deltager desuden repræsentanter fra Ældresagen, Forbrugerrådet Tænk og Finanstilsynet.

For yderligere informationer om COFACE – Families Europe: http://www.coface-eu.org/about-2/what-is-coface-families-europe/

Før yderligere information om COFACE – Families Europes arbejde for at fremme finansiel inklusion, besøg hjemmesiden: http://www.coface-eu.org/campaigns-2/finservices4all

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde