Finans Danmarks kommentar til vismandsrapporten

Publiceret 10-10-2017
Nyhed

Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark:

Dansk økonomi generelt:

- Finans Danmark deler vismandsrapportens vurdering af, at dansk økonomi befinder sig i en neutral konjunktursituation, og at den planlagte finanspolitik er i tråd hermed. I lyset af fortsat øget pres på især arbejdsmarkedet er det imidlertid vigtigt, at finanspolitikken ikke lempes på kort sigt i forhold til det planlagte. Det meget lave renteniveau understreger behovet for en fortsat afbalanceret finanspolitik.

Boligmarkedet:

- Vi er enige i vismandsrapportens vurdering af, at det lave renteniveau er en væsentlig forklaring på de høje boligpriser mange steder i landet, men at der ikke her og nu er tegn på en boligboble. Det er dog vigtig at sikre, at danske familier ikke påtager sig for store risici, som de ikke kan bære, når renterne på et tidspunkt stiger. Derfor indgår vi konstruktivt i arbejdet med at finde en model, der både kan forebygge boligbobler og begrænse antallet af sårbare låntagere, samtidig med at fleksibiliteten til at finde det rigtige boliglån til den enkelte familie ikke hæmmes unødigt. Desuden er det vigtigt, at et indgreb doseres rigtigt, så vi undgår en opbremsning på boligmarkedet.

Pension:

- Der er vigtigt, at danskerne tilskyndes til at spare op til deres pension gennem hele livet. Det kræver bl.a. forudsigelige og stabile rammer, så danskerne er trygge ved, at deres pensionsopsparing ikke udhules af nye regler. Vi er på linje med vismandsrapportens vurdering af, at det danske pensionssystem er komplekst. For at fastholde danskernes tillid til systemet er det derfor væsentligt, at kompleksiteten ikke øges unødigt.

Konkurrence på realkreditmarkedet:

- Vismandsrapporten kommenterer også konkurrencen på realkreditmarkedet med udgangspunkt i Konkurrencerådets rapport fra august 2017.

Her savner vi vismændenes egen vurdering af området, og hvor viden og konklusioner fra andre studier end blot Konkurrencerådets rapport indgår.

Eksempelvis har EU-Kommissionen for nylig dokumenteret, at Danmark målt på realkreditmobilitet ligger helt i top i EU. Desuden er det ikke kun realkreditinstitutterne, der konkurrerer på markedet for boliglån. En række banker og en nordisk aktør yder også boliglån i Danmark. Vores medlemmer oplever dagligt en intens konkurrence om danskernes boliglån, og vi ser markedsandele flytte sig og mange konkurrencemæssige initiativer på priser og produkter for at tiltrække kunder. Hertil kommer, at almindelig økonomisk logik siger, at andre større udenlandske aktører ville være gået ind på det danske marked, hvis indtjeningen var overnormal.

Vismandsrapporten foreslår, at man kan overveje at lægge et loft over alle gebyrer bortset fra bidragssatsen. Det vil ifølge vismændene give realkreditinstitutterne større tilskyndelse til at konkurrere om bidragssatserne. Vi mener, at det er grundlæggende forkert at regulere priser på et frit marked. Desuden savner vi begrundelser for, hvorfor det at fokusere på ét centralt element som fx bidragssatsen nødvendigvis vil forbedre konkurrencen. Det er umiddelbart svært at finde belæg for det synspunkt i international forskning. Konkurrencelovgivningen synes også at have et andet udgangspunkt.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde