Finans Danmark og IFB samler interesse- varetagelse for kapitalforvaltning og investeringsfonde

Publiceret 27-04-2017
Nyhed

Finans Danmark og Investeringsfondsbranchen (IFB) samler interessevaretagelse for investeringsfonde og kapitalforvaltning i ét kompetencecenter. Målet er at skabe de bedst mulige rammevilkår for konkurrencen om forbrugernes opsparing og investeringer.

Kapitalforvaltning og investeringsfonde bygger bro mellem danskernes opsparing og virksomheders, boligejeres og staters finansieringsbehov, og skaber på den måde værdi for opsparerne og samfundet.

- Jeg er glad for, at IFB og Finans Danmark nu samler kræfterne i ét kompetencecenter, der skal øge den danske finanssektors indsats på hele opsparings - og investeringsområdet. Med den nye organisation vil vi fremme investeringskulturen i Danmark og arbejde for en balanceret regulering, der både understøtter lysten til at investere og skaber berettiget tillid hos opsparerne, siger Michael Rasmussen, formand for Finans Danmark og koncernchef for Nykredit.

Styrket indsats for dansk kapitalforvaltning

Over de senere år er reguleringen af kapitalforvaltning og investeringsfonde øget markant. Ved at samle ressourcerne ét sted kan Finans Danmark og IFB styrke indsatsen for dansk kapitalforvaltning og danske investeringsfonde i forhold til danske og europæiske myndigheder og samarbejdspartnere, herunder arbejde for lige vilkår i den internationale konkurrence. Eksempelvis i forhold til EU-kommissionen, EU-parlamentet og European Securities and Markets Association (ESMA).

- De overordnede målsætninger bliver at fremme åbenhed og gennemsigtighed om kapitalforvaltning og investeringsfonde, understøtte lige konkurrencevilkår mellem forskellige opsparings- og investeringsprodukter og øge danskernes kendskab til den værdi, investeringer skaber for den enkelte og for samfundet, siger Eric Pedersen, formand for IFB og direktør for Nordea Invest.

Kombinerer organisationernes styrker

I forbindelse med etableringen af den nye organisation ændrer Finans Danmark sit principprogram, så det fremgår, at Finans Danmark også arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for investeringsfonde og kapitalforvaltning, ligesom der tages højde for, at producenters og distributørers interesser i nogle tilfælde kan være forskellige. I disse tilfælde kan IFB fortsat udtale sig selvstændigt.

- Vi vil sikre maksimal samlet indflydelse for finanssektoren, ved at sektoren som udgangspunkt taler med én stemme og samtidig har en selvstændig og beslutningsdygtig bestyrelse i IFB, der fordyber sig i spørgsmål vedrørende kapitalforvaltning, siger adm. direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard.

IFB’s organisation integreres med Finans Danmark

IFB’s organisation integreres i Finans Danmark i en ny enhed med navnet ”Investering og opsparing”. Anders Klinkby fortsætter som adm. direktør for IFB, og får desuden ansvaret for området Investering og opsparing i Finans Danmark. Han får reference til både bestyrelsen for IFB, og den adm. direktør for Finans Danmark. 

IFB vil også fremover have egne medlemmer, generalforsamling, selvstændig bestyrelse, samt eget budget og kontingent. IFB vil sigte efter at kunne tiltrække kapitalforvaltere og investeringsfonde bredt set, uanset om de er forbundet med en bankkoncern eller ej. IFB vil fortsat være repræsenteret i den europæiske brancheorganisation, European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

- Investering og opsparing er områder, hvor teknologiens nye muligheder, stigende international konkurrence og omfattende regulering forandrer rigtig meget. Nu samler vi kræfterne ét sted og ser på hele den værdikæde af opgaver, som den finansielle sektor løser, når den tilbyder investerings- og opsparingsprodukter til kunderne.

På den måde kan vi sætte kundernes forskellige behov i centrum og få en mere helhedsorienteret tilgang til arbejdet med branchens rammevilkår, siger Anders Klinkby, adm. direktør i IFB.

Ændringerne vedtages formelt på IFB’s generalforsamling den 3. maj.

Læs Principprogrammet her. 

Kontakt:
Eric Pedersen, formand for IFB og direktør for Nordea Invest, tlf.: 30 36 92 45

For Ulrik Nødgaard, kontakt: Stine Luise Hansen, pressechef, Finans Danmark, tlf.: 30 16 10 09

Anders Klinkby, adm. direktør, IFB, tlf.: 25 10 19 19

Fakta om investeringsfonde og kapitalforvaltning: Den danske investeringsfondsbranche forvalter og administrerer i dag ca.
2.000 mia. kr. på vegne af opsparerne. Ca. 850.000 danskere har investeret direkte i investeringsfonde. Investeringsfonde er
bindeled mellem husholdningernes opsparing og virksomheder og andre, der har brug for kapital til investeringer.

Eksempelvis har investeringsfonde en vigtig opgave i forbindelse med finansieringen af erhvervslivet og de danske boligejere.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde