Færre tvangsauktioner i 2016

Publiceret 05-01-2017
Nyhed

På tærsklen til 2017 kan danskerne se tilbage på et 2016 med færre tvangsauktioner i alle landets regioner sammenlignet med 2015.

Der blev på landsplan bekendtgjort 2.818 tvangsauktioner i 2016. Det er 726 færre end i 2015.

”Antallet af tvangsauktioner har generelt været faldende siden 2012, men i 2015 oplevede vi en lille stigning. Det er positivt, at vi igen i 2016 har fået et år med færre tvangsauktioner,” siger Ane Arnth Jensen viceadministrerende direktør i FinansDanmark.

Antallet af tvangsauktioner er faldet i alle fem regioner i 2016. I region Hovedstaden og Sjælland er faldet på henholdsvis 24 og 23 pct. i forhold til i 2015. I regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland er faldet på 17, 23 og 13 pct.

”Faldet i 2016 er forholdsvist jævnt fordelt over hele landet, og der er færre tvangsauktioner i samtlige regioner. Det er fortsat i region Sjælland, at der er flest tvangsauktioner, og sådan har det været i alle årene efter finanskrisen,” siger Ane Arnth Jensen.

Figur: Antal bekendtgjorte tvangsauktioner om året fordelt på regioner

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde