Få boligejere er bagud med terminen

Publiceret 01-02-2017
Nyhed

Antallet af boligejere, der ikke kan betale deres terminsydelse til tiden er det seneste år stabiliseret på et lavt niveau. Det viser Realkreditrådets tal for restancer for 4. kvartal 2016.

Omkring 2.900 boligejere ud af landets ca. 1,4 mio. boligejere med et realkreditlån har ikke betalt deres terminsydelse. Det tal er stort set uændret i forhold til for et år siden.

”De mest almindelige årsager til, at boligejere kommer i en situation, hvor de ikke kan betale deres realkreditlån til tiden, er begivenheder, der medfører en længerevarende og betydelig indkomstnedgang. Det kan være skilsmisse, sygdom eller dødsfald. Det er klart, at det også kan ske, hvis man mister sit arbejde og ikke er i stand til at finde et nyt,” siger Peter Jayaswal, direktør i Finans Danmark for ejendomsfinansiering, og tilføjer:

”De senere års fremgang i dansk økonomi betyder, at der særligt i den private sektor er skabt mange nye arbejdspladser i Danmark og ledigheden er lav. Samtidig har de faldende boligrenter gjort det billigere at betale terminsydelsen. I sidste ende betyder det, at langt de fleste boligejere kan betale terminen til tiden.”

Realkreditrådet indsamler beløb for boligejernes samlede terminsydelse og hvor stor en del af denne, der ikke er betalt 3½ måned efter termin. På baggrund af tallene kan en restanceprocent beregnes. Procenten angiver således, hvor meget boligejerne er bagud med betalingerne på deres realkreditlån. Aktuelt er restanceprocenten 0,20 pct. Det betyder, at boligejerne mangler at betale 20 øre for hver 100 kr., der skal betales til realkreditinstitutterne.

Figur: Antal boligejere, der er bagud med ydelsen på deres realkreditlån

Kilde: Realkreditrådet på baggrund af egne beregninger

Note: Opgørelsen tager udgangspunkt i boligejere, der ikke har betalt ydelsen senest 3½ måned efter terminen

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde