Danskernes boligudgifter holder sig på stabilt niveau

Publiceret 18-12-2017
Nyhed

Den såkaldte boligbyrde, som viser hvor stor en del af indkomsten en husholdning skal bruge på køb af en typisk ejerbolig, ligger ved udgangen af 2017 tæt på det langsigtede gennemsnit siden 2001, både for lejligheder og parcelhuse. Det viser en analyse fra Finans Danmark baseret på data fra 3. kvartal 2017.

Selv om boligpriserne stiger, er niveauet derfor ikke alarmerende højt, når det sættes i forhold til indkomster og de ekstremt lave renter. Det gælder også i de store byer, hvor priserne er steget mest – ført an af København.

Der er ikke her og nu tegn på, at boligmarkedet er i en prisboble - heller ikke i København. Men hvis renterne stiger, kan der komme prisfald. Det er vigtigt at være opmærksom på, så derfor er det et område, vi følger nøje, og som vi tager meget alvorligt,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Han peger på, at den aktuelle udvikling i boligbyrden står i skarp kontrast til udviklingen forud for den finansielle krise i 2008, hvor byrden steg voldsomt.

Boligpriserne har været stigende i et stykke tid, særligt i København og især på lejligheder. Når boligbyrderne på tværs af landet alligevel stadig er moderate, skyldes det især den meget lave rente, men også at danskerne har fået flere penge mellem hænderne. Det betyder alt i alt, at de højere boligpriser fortsat står i et rimeligt forhold til husholdningernes økonomiske situation og udviklingen i øvrigt. Men derfor er det godt med et vagtsomt blik på udviklingen:

”Der er de senere år gennemført en række initiativer i forhold til at sikre et mere robust boligmarked. Der er indført krav om mere forsigtig kreditpolitik i vækstområder og mindst 5 pct. kontant udbetaling. For nylig er der kommet nye god skik retningslinjer for boligkredit, som træder i kraft 1. januar og som skal sikre sårbare låntagere mod høj og risikabel gældsætning. Det er fornuftigt i den aktuelle situation med de meget lave renter - vi skal undgå, at prisstigningerne løber løbsk, og at husholdningerne får sat sig i en situation, der bliver uholdbar, hvis renterne stiger. Samlet set er der tale om afbalancerede og fleksible tiltag, som vi nu skal have tid til at se virkningen af,”  siger Niels Arne Dam.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde