Danskerne vælger fast rente og afdrag

Publiceret 25-08-2017
Nyhed

Danske boligejere vælger i højere grad fastforrentede lån med afdrag. I løbet af de seneste tre år er det fastforrentede udlån med afdrag til ejerboliger og fritidshuse steget med godt 122 mia. kr. Det viser dagens tal fra Nationalbanken.

”Vi har i løbet af de senere år set en større appetit blandt de danske boligejere til at vælge fastforrentede lån med afdrag. Det viser, at danskerne i højere grad vælger at sikre sig mod fremtidige renteudsving. Det viser også, at boligejerne over de senere år i højere grad har fundet plads i deres økonomi til at afdrage på realkreditlån. Det står i skarp kontrast til årene umiddelbart efter finanskrisen. Her skiftede mange danskere over i variabelt forrentede lån uden afdrag,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Det fastforrentede udlån med afdrag til ejerboliger og fritidshuse udgør i dag godt 443 mia. kr. For tre år siden var tallet 321 mia. kr. Der er altså tale om en stigning på knap 38 pct. på tre år. I den periode er andelen af det fastforrentede udlån med afdrag gået fra at udgøre 22 pct. til 29 pct. af det samlede realkreditudlån til ejerboliger og fritidshuse.

”En stor del af udviklingen skyldes de lave renter, vi har set de seneste år. Mange danske boligejere har valgt at udnytte de lave renter til at sikre sig en lav fast rente i de næste mange år. Men det skyldes også, at myndighederne har bedt realkreditinstitutterne om at nedbringe mængden af lån med kort rente og uden afdrag for at bidrage til at gøre låntagerne mere robuste,” siger Ane Arnth Jensen.

Figur: Realkreditudlånet til ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper

Kilde: Finans Danmark
Anmærkning: Figuren viser låntypernes andel af det samlede udlån

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde