Danskerne er bedre rustet mod rentestigninger end svenskerne

Publiceret 17-04-2017
Analyse Nyhed

Der er stor forskel på, hvor mange boligejere der har lån med fast rente på tværs af Øresund. I Danmark er omtrent 40 pct. af alle realkreditlån til boligejerne med fast rente, mens det kun er knap 2 pct. i Sverige. Det viser tal fra Nationalbanken og det svenske statistikbureau, Statistiska Centralbyrån.

”Danske boligejere har meget mere rentesikkerhed på deres lån end svenske boligejere. Med andre ord går danskerne lidt mere med livrem og seler end på den anden side af Sundet. Det betyder, at svenskerne bliver hårdere ramt, hvis renterne på boliglån pludselig stiger,” siger Peter Jayaswal, direktør for ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

De seneste år er realkreditlån med fast rente gået frem i Danmark fra 31 pct. af udlånet i 2012 til omtrent 40 pct. i dag. I Sverige har boligejere i samme periode fået flere lån med kort rentebinding og lidt færre lån, hvor renten er fast i længere tid. I Sverige har stort set ingen boligejere lån med fast rente i hele lånets løbetid, og fastforrentede lån er opgjort som lån med mere end fem års rentebinding. I Danmark er renten typisk fast i 30 år på fastforrentede realkreditlån. 

”Danskerne har i en årrække fået flere lån med fast rente og færre F1-lån. I Sverige er der sket det stik modsatte. Her har folk fået flere lån, hvor renten varierer, og hvor det kan blive dyrt, hvis renterne stiger mærkbart,” siger Peter Jayaswal.

De seneste år har både sektoren og myndighederne arbejdet på at få lidt mere sikkerhed i de svenske boliglån. Sidste sommer kom der fx regler om, at svenske boligejere, som optager nye boliglån, skal afdrage mere. Svenskerne afdrager i dag mindre end danskerne på deres lån.

 

Anm. Udviklingen for Sverige baseres på oprindelig bindingstid på over 5 år og MFI-sektorens samlede boligudlån. Udviklingen for Danmark er lavet på baggrund af fastforrentede lån, og baseres på realkreditinstitutters udlån til husholdninger til ejerboliger og fritidshuse. Andelen af lån med fast forrentning i Danmark er i stort set den samme som andelen af lån med en rentebinding på over 5 år.  I Danmark giver pengeinstitutterne også boliglån, men her udgør lån med en rentebinding på over 5 år blot 1 pct. af det samlede udlån.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør