Danske husholdninger kunne være mindst 200 mia. kr. rigere, hvis de investerede

Publiceret 28-12-2017
Nyhed Analyse

Danskerne går glip af store milliardbeløb ved at have deres frie midler stående passivt på bankbogen frem for at investere dem.

Det dokumenterer ny afkastrapport fra Investering Danmark.

Leger man med tanken om, at danskerne fra 2006 havde investeret bare halvdelen af deres indestående på bankkontoen i danske investeringsfonde, så ville de være mellem 87 og 229 mia. kr. rigere, alt afhængig af, hvilket mål for indestående på bank¬bogen, der anvendes, og hvilken risiko pengene var blevet placeret til.

”Rapporten viser, at der er et stort potentiale for at få endnu flere danskere til at investere og dermed få mere ud af deres opsparede midler. Her er danske investeringsfonde en oplagt mulighed. Samtidig kan opsparingerne komme ud og arbejde i både danske og udenlandske virksomheder og dermed skabe grundlaget for større vækst og flere arbejdspladser,” siger Eric Chr. Pedersen, formand for Investering Danmark.

Afkastrapporten fra Investering Danmark viser, at afkastet i investeringsfonde stort set altid slår de renter man kan få ved at have pengene stående på bankbogen. Og investerer man langsigtet er risikoen for tab på sin investering meget lille.

”Der er naturligvis altid en risiko ved at investere, men hvis man er tålmodig og investerer langsigtet bliver den risiko mindre og mindre. Faktisk viser analysen at der ikke er en eneste ti-årig periode siden 1994, der samlet set har givet et negativt afkast, og allerede efter seks år kan vi se, at risikoen for tab i selv de mest risikofyldt porteføljer er relativ lav,” siger Eric Chr. Pedersen, formand for Investering Danmark.

Samtidig med, at afkastene i de danske investeringsfonde er positive, er fondene også blevet billigere. ÅOP, der er et udtryk for de samlede årlige omkostninger i procent ved at investere i en investerings¬fond, faldt i 2016 fra 1,38 pct. til 1,31 pct.

Det er således andet år i træk, at det gennemsnitlige ÅOP for de danske investeringsfonde falder.

Læs afkastrapporten her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde