Danske husholdninger har mere end 840 mia kr stående i banken

Publiceret 30-08-2017
Nyhed

De seneste tal fra Nationalbanken bekræfter, at danskerne har stadig flere penge stående i banken til næsten ingenting i rente. I juli havde de danske husholdninger i alt 841 mia. kr. stående som indlån.

Det er godt nok mindre ned de rekordhøje 850 mia. kr. i juni, men stadig 25 mia. kr. mere end ved årsskiftet, og i forhold til juli sidste år er indeståendet steget med 33 mia. kr.

”Siden årsskiftet er lønmodtagernes indestående på bankkonti øget med 25 mia. kr. Der er naturligvis godt at spare op og at have rede penge på hånden, hvis uheldet rammer. Men det er også vigtigt at overveje, om ikke en større del af husholdningernes opsparing skal investeres i aktier eller andre værdipapirer, som kan give husholdningerne mulighed for et bedre afkast,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

En vigtig udfordring i dansk økonomi er at styrke de små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital, så nye virksomheder kan komme i gang, og vækstvirksomheder kan ekspandere. Finans Danmark har for nylig foreslået en såkaldt InvesteringsSparKonto efter de gode erfaringer i Sverige. Den vil gøre det nemt og attraktivt at investere i aktier og kan dermed styrke aktiekulturen herhjemme, så flere virksomheder får mulighed for at rejse risikovillig kapital ved at gå på børsen.

”Vi er glade for, at regeringen har taget forslaget til sig og nu foreslår en aktiesparekonto. Hvis den bliver skruet rigtigt sammen, ser vi et stort potentiale for at få nogle af de mange midler på danskernes indlånskonti ud at arbejde som investeringer i virksomhederne. Det vil bidrage til, at Danmark også i fremtiden er blandt de rigeste lande i verden med gode job til alle,” siger Niels Arne Dam.

Udvikling i den samlede indestående på bankkonti for lønmodtagere m.v. Seneste observation er data for juli 2017:

Finans Danmarks forslag om en ISK er et af seks forslag til at styrke virksomhedernes adgang til risikovillig kapital, som er præsenteret i idékataloget Penge til vækst.

Læs hele Penge til vækst her.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde