Danmark skal have mere ud af den finansielle sektor

Publiceret 01-06-2017
Blog

Den finansielle sektor skal bruges til at skabe størst mulig værdi for privatkunder, virksomheder, investorer og medarbejdere. Derfor er det på tide at se på, hvordan det danske samfund kan få mere ud af den finansielle sektor. Vi har en ambition om at gøre Danmark til et Nordeuropæisk finanscentrum. Er det ambitiøst? – Måske, men lad os fortælle lidt mere om hvordan.

Af Henrik Sass Larsen, gruppeformand for Socialdemokratiet, Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark og Eric Christian Pedersen, formand for Investeringsfondsbranchen. Bragt i Børsen d. 26. maj 2017.

Kapitalforvaltning er en central del af den finansielle sektor. Det er her, at danskernes opsparing finder vej til produktive investeringer i danske og udenlandske virksomheder til gavn for vækst og beskæftigelse. Over årene er der opbygget en stærk dansk kompetenceklynge inden for kapitalforvaltning. Dansk kapitalforvaltning har således et betydeligt eksportpotentiale, der kan udnyttes langt bedre, hvis de danske rammevilkår understøttede det.

Den teknologiske udvikling har ramt den finansielle sektor med fuld kraft. Det giver Danmark en unik fordel. Vi har en god IT-infrastruktur, en høj grad af digitalisering og en underskov af finansielle teknologivirksomheder er allerede skudt op herhjemme. Inden for finansiel teknologi har Danmark potentialet til at være et af fyrtårnene i Europa. Den udvikling skal støttes og næres.

På betalingsteknologi foregår der lige nu et teknologikapløb, hvor danske virksomheder er med i førerfeltet. Hvis vi skal holdes os der, kræver det en stor indsats – både fra enkeltvirksomheder men også i forhold til udvikling af datainfrastruktur mv.

Endelig er der spørgsmålet om Brexit, hvor meget tyder på, at en række finansielle virksomheder overvejer at flytte dele af deres aktiviteter væk fra London og inden for EU. Det gælder på en række områder fra kapitalforvaltning til opstartsvirksomheder inden for fintech. En målrettet indsats for at tiltrække blot en brøkdel af disse kunne potentielt bidrage betydeligt til velstanden i Danmark. København er allerede hjemsted for en række FinTech-selskaber og undersøgelser har vist, at FinTech har potentiale til at skabe 10.000 nye job i Danmark.

Ligegyldigt hvad vi gør i dag, er det sikkert, at fremtidens finansielle sektor kommer til at forandre sig. Kerneydelsen er den samme, men virksomhederne kommer til at se anderledes ud. I Danmark står vi klar med en unik kombination af stærke finansielle og digitale kompetencer. Vi tror at en målrettet indsats kan gøre Danmark attraktiv for nye og eksisterende finansielle virksomheder.

Vi har ikke alle svarerne. Derfor foreslår vi, at der igangsættes et arbejde i Folketingets Erhvervsudvalg, der kan belyse sagen nærmere og på den baggrund udarbejde anbefalinger til, hvordan rammevilkårene for den finansielle sektor kan forbedres med henblik på at styrke den danske finanssektor til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde