Boligejere er fortsat gode betalere

Publiceret 01-08-2017
Nyhed

Antallet af boligejere, der ikke kan betale deres terminsydelse til tiden, har nu holdt sig på samme lave niveau i halvandet år. Det viser Finans Danmarks opgørelse af restancer for 2. kvartal 2017.

”Boligejerne er generelt gode til at betale terminsydelsen på deres realkreditlån. Selv i krisetider har restance-procenterne været håndterbare”,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

I kølvandet på finanskrisen steg restanceprocenterne på et tidspunkt til 0,60 pct. De seneste års bedring i dansk økonomi har dog igen nedbragt boligejernes betalingsproblemer til et leje på niveau med første halvdel af 00’erne.

”Det er glædeligt, at restanceprocenterne har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den lave rente og bedringen i økonomien styrker generelt boligejernes betalingsevne. Det kunne indikere, at vi også fremover vil se lave restanceprocenter,” siger Ane Arnth Jensen og fortsætter,

”For et år siden lå restanceprocenten i et enkelt kvartal på 0,19 pct. Herefter stabiliserede restanceprocenten sig på 0,20 pct. Det er ikke umuligt, at vi kan tangere eller komme under dette niveau senere i 2017. Huspriser-ne i det meste af landet er for alvor kommet godt med igen. Det giver friværdi, og dét kan i sig selv trykke restanceprocenten. Friværdi kan nemlig give trængte husejere mulighed for at omlægge deres lån for at skabe lidt luft i budgettet,” siger Ane Arnth Jensen.

Ved udgangen af 2. kvartal 2017 havde realkreditinstitutterne 136 overtagne ejendomme. Det er 3 færre i for-hold til kvartalet før og et fald på 42 sammenlignet med sidste år.

Figur: Restancer på realkreditlån til boligejere

Kilde: Finans Danmark

Anm.: Opgørelsen viser, hvor stor en del af terminsydelsen, der ikke er betalt 3½ måned efter termin.

Gå til Restancer 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde