Børsmæglere skal tænke mere i social ansvarlighed

Publiceret 15-03-2017
Nyhed

Investeringsrådgivere, tradere og porteføljemanagere kommer i fremtiden i endnu højere grad til at forholde sig til, om en given investering er til gavn for miljø og velfærd. Det er hovedbudskabet fra Børsmæglerforeningen, som i dag holdt årsmøde.

”Allerede i dag er spørgsmålet om social ansvarlighed en del af vores virksomhed, og vi bliver løbende mødt med ønsket om at spille ind i forhold til, om givne investeringer er i tråd med mere overordnede hensyn til bæredygtighed og social ansvarlighed. Det vil komme til at fylde endnu mere i fremtiden. Undersøgelser i USA viser nemlig, at en stor del af den voksne befolkning mener, at bæredygtighed og social ansvarlighed er vigtigt, når man investerer. Men nok så interessant viser undersøgelserne, at 86 pct. af alle unge mener, det er vigtigt at investere korrekt og godt”, siger afgående formand for Børsmæglerforeningen Claus Gregersen, og fortsætter:

Det er en udvikling, vi som branche skal blive endnu bedre til at tilpasse os, herunder hvordan vi kan bidrage mere til samfundet. Det er bl.a. derfor, at vi er meget optaget af at skabe politisk interesse for investeringer i små og mellemstore virksomheder, som er meget vigtige, når der skal skabes vækst og arbejdspladser og dermed velfærd i Danmark.”

På årsmødet var der desuden indlæg af direktør, CEO Christian Hyldahl, ATP, forhenværende EU-kommissær Connie Hedegaard samt professor, Ph.D. Ken L. Bechmann, Institut for Finansiering, CBS.

Claus Gregersen afløses som formand af direktør for Nykredit Markets, Jeannette Kiirdal Madsen.

BMF's årsmøde 2017

Bestyrelsens sammensætning 2017

Velkomst og oplæg til dagens tema
v/formand, direktør Claus Gregersen

Akademikervinklet på bæredygtighed og kapitalmarkederne
v/professor, Ph.D. Ken L. Bechmann, Institut for Finansiering, CBS

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde