Blog: Banken skal aldrig levere den mest risikovillige kapital

Publiceret 27-07-2017
Blog

Debatindlæg af cheføkonom og underdirektør Niels Arne Dam. Bragt i Børsen 27. juli 2017.

Under temaet "Nye iværksættere", som Børsen har kørt hen over sommeren, har man kunne læse om makeupmærket Miild, der var udfordret af manglende kapital for at få deres virksomhed ordentligt i gang. Ugen før var det iværksætteren Erick Thürmer, som pegede fingre ad bankerne for at tage for lidt risiko, når de lånte penge ud til virksomheder i gamle industrier.

Manglen på risikovillig kapital, som begge virksomheder taler om, er en yderst relevant problemstilling. Vi har alle sammen brug for og glæde af, at iværksættere med de rigtige idéer får mulighed for at realisere dem. Og at den virksomhedsejer, der er kommet godt i gang, kan udvide sin forretning. Men det er at rette bager for smed at pege på bankerne som akilleshælen, når finansieringen af virksomhedens drømme og planer ikke falder på plads.

Som oftest er det nemlig den risikovillige kapital, der mangler - og det er altså ikke bankernes rolle at levere den. Bankerne er ikke investorer, og de kan, skal og vil ikke gå på kompromis med en sund og ansvarlig kreditpolitik.

God fremgang i bankernes udlån

Virksomhedernes investeringer har haft svært ved at komme rigtig i gang igen i de senere år, hvor vi ellers har set en økonomisk genopretning i Danmark. Nu hvor det står klart, at opsvinget i dansk økonomi for alvor har bidt sig fast, er der heldigvis klare tegn på, at virksomhederne under ét øger deres investeringer - og i år ser vi da også god fremgang i bankernes udlån til virksomhederne.

Et nærmere kig i regnskaberne viser dog også, at mens de store virksomheder generelt har formået at holde investeringerne oppe i de svære kriseår, skar de små og mellemstore virksomheder (SMV'erne) ned på deres investeringer, og vi mangler fortsat at se dem stige igen for alvor.

Det er derfor helt forståeligt, at SMV'ernes lave investeringer får nogle til at spørge, om ikke bankerne holder for meget igen med at låne ud. Men det er efter vores bedste vurdering ikke tilfældet.

Interesse i at understøtte

Da økonomien overophedede i midten af 00'erne, gik mange ting for stærkt - også bankernes udlån. Det har vi alle lært af, og bankerne har siden konsolideret og polstret sig, så de står langt bedre rustet næste gang, økonomien ændres til det værre.

Det store flertal af banker står nu i en situation med indlånsoverskud og sunde regnskaber - de har med andre ord penge stående, som de meget gerne vil have ud at arbejde. Samtidig er det i alles interesse, også bankernes, at de understøtter virksomhederne, så det økonomiske opsving kan vare ved. Derfor glæder vi os bestemt også over, at vi altså i 2017 igen ser stigende udlån til virksomhederne fra både bank og realkredit. For at få banken med på at låne til nye investeringer skal iværksætteren eller den etablerede virksomhedsejer stille med en bæredygtig forretningsplan og med et rimeligt omfang af sikkerhed - har han ikke selv egenkapitalen, skal der findes medinvestorer.

Når kapitalgrundlaget er på plads, står bankerne klar med lån og kredit. I Finans Danmark er vi med til at pege på en række håndtag, som kan tages i anvendelse for at sikre mere risikovillig kapital. Og vi støtter derfor op om, at mindre virksomheder bliver prioriteret, når politikerne efter sommeren tager hul på forhandlingerne om 2025-planen og finansloven. Ellers får vi ikke skabt de nye virksomheder, der skal bidrage til, at Danmark også i fremtiden er blandt de rigeste samfund i verden.

Se debatindlæg i Børsen

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Niels Arne Dam

Cheføkonom, Analysedirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde