Behersket vækst i realkreditudlånet

Publiceret 20-04-2017
Nyhed

Det samlede realkreditudlån til ejerboliger og fritidshuse er øget med 2,1 pct. det seneste år. Det er lån med fast rente, der trækker fremgangen. Det viser de seneste tal for realkreditinstitutternes udlån.

”På landsplan oplever vi en behersket fremgang i realkreditinstitutternes udlån til ejerboliger og fritidshuse. Den årlige vækst ligger på ca. 2 pct., hvilket nogenlunde svarer til den generelle lønudvikling i samfundet,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, og fortsætter:

”Det er særligt lån med fast rente, der trækker udlånsvæksten. Fastforrentede lån til ejerboliger og fritidshuse er det seneste år øget med 6,0 pct., mens lån hvor renten kan ændre sig i lånets løbetid er faldet med 0,3 pct.” 

Årlig vækst i realkreditudlån til ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetype

Kilde: Realkreditrådet

Nu er over halvdelen af lån til ejerboliger og fritidshuse med afdrag

Realkreditinstitutterne har et udlån med afdrag til ejerboliger og fritidshuse på 767 mia. kr. og et afdragsfrit udlån på 751,9.

”Afdragsfrie realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse udgør nu 49,5 pct. af det samlede udlån til boligejerne. Vi har haft afdragsfrie lån siden 2003, og i 2013 toppede andelen af afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse på knap 57 pct. I dag bliver der altså afdraget på en væsentligt større andel af realkreditudlånet end for få år siden,” siger Ane Arnth Jensen.

Tilbagegangen i realkreditlån med afdragsfrihed er drevet af en tilbagegang i afdragsfrie lån kombineret med variabel rente. Siden 2013 er afdragsfrie lån kombineret med variabel rente til ejerboliger og fritidshuse faldet med knap 90 mia. kr. I den samme periode er afdragsfrie lån kombineret med fast rente øget med ca. 19 mia. kr.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde