Bedre lånemuligheder til sommerhuse – så meget er der at spare

Publiceret 01-05-2017
Nyhed

Det netop vedtagne lovforslag om bedre muligheder for at optage realkreditlån og andre lån finansieret med særligt dækkede obligationer i sommerhuset vil kunne mærkes i lommen på mange danskere. Flere omstændigheder peger nemlig på, at lån indgår i langt størstedelen af alle sommerhuskøb.

I en rundspørge, som Epinion har foretaget for Finans Danmark, svarer over 40 procent af sommerhuskøberne, at de optog et realkreditlån med pant i sommerhuset i forbindelse med købet. Desuden optog omkring 2/3 af sommerhuskøberne i rundspørgen en eller anden form for lån i forbindelse med køb af sommerhus. 

Samtidig har Finans Danmark beregnet, at over de sidste 10 år, har realkreditudlånet med pant i sommerhuse i gennemsnit finansieret omkring 44 øre pr. krone, der er brugt til køb af sommerhuse.

”Vores rundspørge vidner om stor interesse for at finansiere sit sommerhuskøb med lån. Derfor er den udvidede adgang til at realkreditbelåne sit sommerhus relevant for en meget stor del af dem, som går i sommerhustanker,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Hvis man ønsker et realkreditlån med pant i et sommerhus, beror det på en vurdering fra sag til sag, da kravene til pantsikkerheden er de samme som ved realkreditlån til en helårsbolig. Derfor er det ikke alle sommerhuskøbere, som vil kunne få fuldt udbytte af de nye regler.

”De nye muligheder er ikke det samme som en garanti. Man har altså ikke ret til at låne op til 75 pct. i sit sommerhus, blot fordi det nu er blevet muligt. Både ejendommen og låntager skal kunne opfylde en række krav. Sådan er det også med realkreditudlån til helårsboliger.” siger Ane Arnth Jensen.

Finans Danmarks har regnet på den gennemsnitlige besparelse for en typisk sommerhuskøber.

Figur: Månedlige besparelser i renteomkostninger ved en forøgelse af muligheden for realkreditbelåning af sommerhuse
- før skat og ved et køb af et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvm.

 

Anm: skønnet månedlig rentebesparelse er udregnet ved at se på de gennemsnitlige månedlige renteudgifter.

”I følge vores egne beregninger vil man kunne spare mellem 230 til 400 kr. pr. måned i renteomkostninger ved køb af et standardsommerhus, hvis man fuldt ud udnytter forøgelsen af belåningsgrænsen fra 60 til 75 pct. Besparelsen er størst i de områder, hvor priserne er højest, Men sommerhusejere vil kunne spare penge i hele landet måned efter måned som følge af den bedre adgang til realkreditbelåning,” siger Ane Arnth Jensen.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde