Basel udmelding giver vigtig første afklaring

Publiceret 07-12-2017
Nyhed

Basel Komiteen har i dag meddelt, at den globale standard for regulering af banker fremover vil indeholde krav om et såkaldt outputgulv på 72,5 pct.

Opdateret 07.12.17 kl. 18.45

Det er dog vigtigt at understrege, at Basel Komiteen udspil rummer flere anbefalinger end lige netop fastsættelsen af outputgulvet. Disse dele af forslaget skal vi også kende, før vi kan danne os et præcist billede af de samlede konsekvenser på dansk jord.

Finans Danmark er fortsat grundlæggende imod indførslen af et gulvkrav og vil fortsætte arbejdet med at gøre europæiske myndigheder opmærksomme på de meget uheldige bivirkninger af en sådan regulering.
Det er nu op til EU at beslutte, hvordan Basel Komiteen forslag føres ud i livet på europæisk jord.

"Et gulv på 72,5 pct. er fortsat en meget stor mundfuld for danske kreditinstitutter. Det er naturligvis bedre end det frygtede gulv på 80, men det vil stadig medføre en betydelig milliardregning, som kan ramme kunderne og gå udover væksten herhjemme. Hele sektoren fortsætter nu i tæt samarbejde med Folketinget og myndighederne arbejdet for, at velpolstrede danske institutter med sunde, kreditværdige kunder ikke udsættes for unødige fordyrende krav," siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

Erhvervsministerets nedsatte Basel-ekspertgruppe har i dag vurderet, at et gulvkrav på 72,5 pct. vil øge de danske kreditinstitutters kapitalkrav i størrelsesordenen 72 - 83 mia.kr. Læs mere på Erhversministeriets hjemmeside.

I dag reserverer kreditinstitutter mindre kapital, når de låner ud til sikre projekter, end når de låner ud til mindre sikre. Det største problem med outputgulvet er, at det ødelægger en sund og fornuftig sammenhæng mellem risiko og polstring. Og således netop ikke virker stabiliserende. Snarere tværtimod.

"Finans Danmark er- som Basel Komiteen - optaget af at sikre den finansielle stabilitet og øge sammenligneligheden af kapitalniveauer på tværs af lande og institutter. Derfor bør man fortsætte det igangværende internationale arbejde med at forbedre de modeller, som i dag bruges til at opgøre kapitalkravet. Det vil, sammen med det kommende gearingskrav helt kunne overflødiggøre outputgulve," siger Ulrik Nødgaard.
Finans Danmark finder det samtidig paradoksalt, at Basel Komiteen kommer med et forslag som blandt andet rammer de meget velkapitaliserede danske kreditinstitutter hårdt, når komitéens opdrag var, at forslagene ikke må øge det generelle kapitalniveau.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Fakta om Basel Komiteen:

Basel Komiteen har til huse hos ’Bank for International Settlements’ (BIS) i Schweiz og har til opgave at komme med anbefalinger til harmoniserende regler i den finansielle sektor inden for eksempelvis bankdrift. Komitéen blev skabt af ti lande i 1974.

Siden er komiteen blev udvidet til 28 medlemmer. I alt 27 lande samt den europæiske centralbank, ECB, er repræsenteret i komiteen i dag. Den svenske centralbankchef Stefan Ingves er formand.

Danmark er således ikke direkte repræsenteret i komiteen.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde